Az első magyar telepesek Albertában

/ Kollár Máté /
kollar.mate képe
Az albertai Bashaw települést 1894-95-ben a dunaföldvári Mráz János vezetésével magyarok alapították. Kanada más vidékeiről és az Egyesült Államokból érkező dunaföldvári, tolnai, somogyi magyarok lakták be a városkát, ahol ingyen kaptak földet a kanadai államtól.
IránymutatásAz emléktáblaNagykövet Úr beszédeKoszorúzás

Az avatáson megjelent Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete, dr. Bodnár Gergely, kulturális összekötő diplomata és konzul, Kádár Zoltán a Nemzetpolitikai Államtitkárság kabinetvezetője, Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul, Szenthe Anna, a Diaszpóra Tanács Kanadai elnöke és a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, Szabó László, a Calgary-i Magyar Kultúregyesület elnöke, Nt. Paizs József, az edmontoni Calvin Református Egyház lelkésze.  Jelen volt továbbá Ron Orr, az albertai parlament képviselője, Bryce Liddle Ponoka megyei képviselő, Andrew Papenbrock, az edmontoni Katolikus Érsekség képviselője és Barry Stotts, St. Michael’s Manfred Heritage Society elnöke. Bár ma már a magyarok leszármazottai közül többen is angolul beszélnek, több mint százan jelentek meg, akik büszkék magyar gyökereikre.

Az ünnepség a magyar és kanadai himnuszokkal kezdődött, majd Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket és díszvendégeket. Kiemelte, hogy milyen nagy jelentőségű, hogy az első telepesek előtt róhatjuk le tiszteletünket, majd felsorolta az első telepesek nevét, akiket abban a temetőben helyeztek nyugalomra. Elnök asszony beszéde után Andrew Papenbrock köszöntötte a jelenlévőket, majd felolvasta az edmontoni érsek levelét. Ezután Nt. Paizs József református lelkész tartott áldást magyar és angol nyelven egyaránt. Az áldás után az államtitkár és a nagykövet koszorút helyezett el az emlékműnél. A koszorúzás után dr. Ódor Bálint nagykövet mondta el ünnepi beszédét. Beszédében kiemelte, hogy milyen nagy fontossággal bír, hogy az Albertai Magyar Néprajzi Társaság felkutatta az első magyar telepeseket és ezáltal egy újabb magyar származású közösséggel bővülhetett a kanadai magyarság. A nagyköveti beszédet a calgary-i és edmontoni cserkészek közös műsora követte. Az ünnepséget a közönség a Szózat éneklésével zárta.

"Jó érzés és megható volt látni, hogy ugyan angolul beszéltek, de magyarként vettek részt az emléktábla-avatási ünnepségen" - idézte fel az ünnepi pillanatokat Potápi Árpád államtitkár.

Valóban nagyszerű élmény volt megélni, hogy azok a családok is, ahol ugyan még a nagyszülők, dédszülők voltak csak magyarok, büszkék magyarságukra és több, mint 100 év után is emlékeznek magyar őseikre és gyökereikre.

„Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.” (Wass Albert)