Écsi Gyöngyi református lelkész córdobai látogatása

/ Mózesné Püski Zsuzsanna /
mozesne.puski.zsuzsanna képe
Aki egyszer találkozott Écsi Gyöngyivel, az biztosan vágyni fog az újratalálkozásra. Így vannak ezzel az argentin-magyarok is, akik évek óta visszahívják szolgálni a felvidéki lelkészt, mesemondót, bábszínészt, népdalénekest. A córdobai magyarokkal először az itt megrendezett nemzetközi cserkésztáborban találkozott tavaly nyáron. Ez a találkozás is rendkívül emlékezetes volt, olyannyira, hogy amikor megtudták, hogy Buenos Airesben fog szolgálni néhány hétig, azonnal felmerült az ötlet, hogy látogasson el az ország második fővárosába is.
lelkész

Écsi Gyöngyi november 10-én érkezett Córdobába, és a 10 órás buszút, no meg az egész napos városnézés ellenére péntek délután mégis tele energiával és lendülettel tanított népdalt a córdobai fiataloknak, sőt még táncra is perdítette őket.

Másnap, szombaton már 11 órakor összegyűltünk, hogy minden percét kiélvezzük a vendégünk ittlétének. Ebéd előtt Écsi Gyöngyi mesélt nekünk arról, hogy honnan érkezett, és hogy milyen volt az élete felvidéki magyarként a történelem különböző időszakaiban.

    

A közös ebéd után került sor az istentiszteletre a Córdobai Magyar Kör épületében, amelyet többszólamú zsoltár és dicséret feldogozásokkal kezdtünk. Isten igéje a Mózes első könyvéből szólt hozzánk, Ádám és Éva teremtésének és bűnbe esésének a történetén keresztül. Az ige hirdetője rávilágított, hogy mi is hasonlóan bújunk el az Isten elől, mint ahogy az ember tette az első bűneset után. Gyöngyi biztatott minket arra, hogy nyissuk meg szívünket Isten felé, mert előtte úgy sincsenek titkot és mert ő szerető Isten, aki a javunkat akarja. Az alkalom és azt lezáró közös imádság, amelyben mindenki fennhangon megfogalmazta kéréseit, sokunkat megindított.

Az istentiszteletet a himnusz eléneklésével zártuk, majd magyar szokás szerint Gyöngyi átadta a résztvevőknek hozott igés kártyákat.