Böjte Csaba körútja Ausztráliában

Három hetet töltött Ausztráliában Csaba testvér

/ Reményi Tamás /
reményi.tamás képe
Böjte Csaba, ferences szerzetes 2018. november 10. és december 1. között tartózkodott Ausztráliában és több nagyvárosban is meglátogatta a magyarok közösségeit.
Advent 1. vasárnapjának előesti szentmiséje Böjte CsabávalCsaba testvér látogatás a Magyar Iskolában SydneybenCsaba testvér a Délvidéki Magyarok SzövetségénélA Magyar Házban tartott előadás után

Ausztráliai lelkipásztori körútját Melbourne-ben kezdte, majd 2018. november 18-án Sydney-ben az Erzsébet-napi búcsún Csaba testvér mondta az az ünnepi beszédet. Másnap, hétfőn a rookwoodi temetőbe látogatott, ahol felkereste a magyar sírokat, és megáldotta azokat. Az urnatemető kápolnájában szentmisét mutatott be a jelenlévők elhunyt szerettei és a temetőben nyugvó minden ember lelkiüdvéért.

November 20-án a ferences szerzetes Wollongongban kereste fel az ott élő magyar közösséget, akik a közösség megalakulásának 50 éves évfordulóját ünnepelték. Nyári István elnök úr ismertette a közösség történetét, majd Csaba testvér szentbeszédében felhívta a figyelmet Nikodémus példája kapcsán, hogy a Jóisten nem mond le soha senkiről. Ha mi sokszor el is keseredünk, Isten mindig adja a lehetőséget a változásra, életünk megújítására. Keresni kell minden nap a lehetőséget, hogy jót tehessünk és jók lehessünk, az irgalmas szeretetet gyakorolhassuk, családtagjainkkal, szomszédjainkkal, a körülöttünk élőkkel, s minden rászorulóval.

A következő napon, szerdán Böjte Csaba elzarándokolt Mary MacKillop sírjához, ő az első ausztrál szent és rendalapító. Észak-Sydney-ben található a szent sírhelye és az emlékére létrehozott zarándok központ és múzeum, amelyet a szent által alapított Szent József rend nővérei vezetnek. A szent rendalapító a XIX. század második felében a szegények és elnyomottak szolgálatának szentelte életét. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1995-ben, a 2008-as Világifjúsági találkozó alkalmával sírjánál XVI. Benedek pápa is imádkozott. Szentté avatására 2010. októberében került sor Rómában, a Szent Péter téren. Csaba testvér az összegyűlt magyar hívek közösségében szentmisét mutatott be, majd a szent sírjánál a hívekkel közösen könyörgött az Ausztráliában élő magyarokért. A Magyarországon és a világ bármely pontján élő magyarok megsegítésért imádkozott és kérte Ausztrália szentjének közbenjárását!

 

2018. november 22-én, csütörtökön a ferences szerzetes Sydney-ben, a Magyar Házban tartott előadást. Csaba testvért Rozgonyi Magdolna, a New South Wales-i Szövetség elnöke köszöntötte, majd a szerzetes a befogadott gyerekekről, az életükről, és az alapítvány munkájáról beszélt. Számos érdekes, tanulságos és a gondviselés útjairól szóló élettörténetet hallgathattunk meg a közel 10.000 befogadott gyerek életével kapcsolatosan. Ezt követően a hallgatóság tett fel a mai megváltozott életmóddal, hittel, családi élettel kapcsolatos kérdéseket. Az előadás fontos üzenete volt, hogy az életben nem tudunk mindig mindent megoldani, de minden helyzetben dönthetünk a szeretet útjai mellett.

Az előadást követően Csaba testvér pár fiatallal meglátogatta a Sydney-beli magyar konzulátust, ahol Fráter Olivér konzul fogadott minket, majd sor került a magyar konzulátus új épületének megáldására. A nap további részében lakások megáldása és városnézés volt a program, mely során egy buddhista kolostort is meglátogattunk. Majd egy hajókiránduláson vettünk részt és az Operaház vitorlatetőjére vetített fényfestés megtekintésével zártuk a napot.

2018. november 23. és 30. között Csaba testvér Queensland-ben folytatta ausztráliai útját. Brisbane-ben és a Gold Coast-on is mondott szentmisét és találkozott az ott élő hívőkkel. A 2020-ban Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Marian Valley-ben tartott szentségimádást Krisztus Király vasárnapja előestéjén, csatlakozva az egész világon szervezett szentségimádás-lánchoz.

Böjte Csaba Sydney-be visszatérve, hazautazásának napján meglátogatta a Magyar Iskolát és a cserkészközösséget. Advent 1. vasárnapjának előestéjén a katolikus közösség kérésére Ashfieldben mondott szentmisét a Szent Erzsébet Karitász Társaság Mindszenty Otthonában pár órával a Budapestre induló repülőútja előtt. Az összegyűlt híveket bíztatta, hogy bátran merjenek „rénszarvas” lenni! Segíteni mindazokat a gyerekeket, felnőtteket, akik a szeretet cselekedeteit kívánják gyakorolni, ahogy a Mikulást is segítik sokan, hogy mindenhova eljuthasson. Így karácsonyra készülve segíthetünk másoknak és magunknak, hogy tudjuk jócselekedeteket tenni a testi, lelki szükségben levőkkel.

Az ünnepi, adventi szentmise végén Csaba testvér átnyújtotta meghívását az ausztráliai magyaroknak 2019. tavaszára, a Csiksomlyói Pünkösdi Zarándoklatra és hozzá kapcsolódóan saját idegenvezetésével a dévai és a többi, az alapítvány által fenntartott gyerekotthonok, valamint Erdély és Székelyföld nevezetességeinek megtekintésére. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Jóistennek, hogy az elmúlt heteket itt tölthette nálunk, és kérjük Isten áldását további munkájára!