BÉCS – VERŐFÉNY – VERS – ÜNNEP

/ Dancsa Anita /
dancsa.anita képe
A Bécsi Magyar Iskola immár huszonkettedik alkalommal szervezte meg Verőfény nevű versmondó vetélkedőjét. A Magyar Költészet Napja tiszteletére, Arany János születésének 200., elhunytának 135. évfordulója alkalmából versmondásra hívta a magyar vagy a magyar nyelvet kedvelő fiatalokat, óvodásokat, általános iskolába járókat és gimnazistákat.
Verőfény - a Bécsi Magyar Iskola versmondó vetélkedőjeVerőfény - a Bécsi Magyar Iskola versmondó vetélkedőjeVerőfény - a Bécsi Magyar Iskola versmondó vetélkedőjeVerőfény - a Bécsi Magyar Iskola versmondó vetélkedője

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének iskolája, a Bécsi Magyar Iskola 30 éve kezdett el működni az első tanító-házaspárral és néhány gyerekkel, folyamatossága három évtizedes, egyben meghatározója a Verőfénynek, a versmondó versenynek, amelyet idén már a huszonkettedik alkalommal rendeztek meg a  hagyományőrzés jegyében a magyar vers ünnepén.

A versmondó vetélkedőt Mag. Hollós József, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke majd Mag. Lengyel Ferenc nyitotta meg, köszöntötte a vendégeket, a zsűri tagjait, a gyerekeket és a szülőket.

A versenyen közel negyven óvodás, alsó- és felső tagozatos diák vett részt, akik az elmúlt évekhez hasonlóan korcsoportokban mérettették meg magukat. Ebben az évben a szavalók nemcsak Bécsből és a környéki településekről, hanem Tirolból, Wörgl városából is érkeztek.

A versmondókat, az előadásokat szakmai zsűri értékelte. Idén a zsűriben foglalt helyet Böröndi Lajos költő, Czibula Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar docense, valamint Csire Márta, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének tanára. A vetélkedő díszvendége Lévai Erzsébet költő, szerkesztő volt.

A diákok egy szabadon választott verssel léptek a színpadra. Emellett az általános iskola V.–VIII. osztályos tanulóinak egy kötelező versrészletet kellett előadniuk. Arany János A világ-ból olvastak fel két versszakot: „A világ egy kopott szekér, / Haladna, de nem messze ér; / Itt is törik, ott is szakad: / Sose féljünk, hogy elragad. / A világ egy vén muzsikás, / Nem tud õ már kezdeni mást; / Minden hangból húz csak felet, / Minden nap egy nótát feled.”. A felső tagozatos tanulók Széchenyi emlékezeté-ből kaptak egy felmondandó versszakot: „Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja múl; / Hanem lerázván, ami benne földi, / Egy éltető eszmévé fínomul, / Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, / Amint időben, térben távozik; / Melyhez tekint fel az utód erénye: / Óhajt, remél, hisz és imádkozik.” A tavalyi évhez hasonlóan könnyítésképpen elegendő volt a kötelező versrészletet szép kiejtéssel felolvasni.

A zsűri az előadásmód mellett a szövegismeretet, a kiállást, a testtartást, a mimikát is pontozta.

Az értékelő bizottság döntése alapján a nyertes alsó tagozatos versenyzők:

 

I. helyezés

Kerényi Luca és Gaál Isabella

II. helyezés

Gaál Barbara

III. helyezés

Székely Vanda

A felső tagozat díjazottai:

I. helyezés

Vack Kinga

II. helyezés

Szabó Bernadett

III. helyezés

Szabó Anita

Idén is külön pontozták azokat a diákokat, akik a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet tanulják:

I. helyezés

Pokorny Sara

II. helyezés

Spatschenko Iboja

III. helyezés

Riedl Annabelle

A támogatók jóvoltából a verseny minden résztvevője az oklevelek mellett jutalomkönyvet is átvehetett a zsűritől, illetve Lengyel Ferenctől, a Bécsi Magyar Iskola tanárától, a Verőfény főszervezőjétől.

Az ünnepi találkozáson Czibula Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar docense rövid előadásban megemlékezett Arany János életéről, munkásságáról.

Lévay Katalin, költő, szerkesztő, a vetélkedő díszvendége meseelemeket felhasználva mutatkozott be a gyermekeknek, majd legújabb gyermekkönyvéből olvasott fel részleteket.

Fehérváry Lilla előadóművész népdalokkal, versénekléssel tette színesebbé a programot.

Lengyel Ferenc a rendezvény zárásaként megköszönte a versenyzők, a pedagógusok, a zsűri, a szülők munkáját. Jövőre immár huszonharmadik alkalommal hív és vár ünnepi találkozásra és versmondásra minden érdeklődőt.