„Bakája a mindenségnek” – József Attila-emlékest Regensburgban

/ Gordos Katalin /
gordos.katalin képe
Mivel április 11. József Attila születésnapja a magyar költészet napja, a Regensburgi Irodalmi Kiskávézó a hónap minden napján egy József Attila-vers megosztásával tisztelegett a Facebook-csoportjában a születésnapos költő előtt. Ezt az egy hónapot átfogó virtuális megemlékezést koronázta meg a 2017. április 28-án megrendezett József Attila-emlékest, amely a Sport Club Regensburg éttermében zajlott. A meghívó egyben felhívás is volt: jelentkezni lehetett, ki milyen verset szavalna, olvasna, milyen történetet mondana el ünnepelt költőnk életéhez, utóéletéhez kapcsolódóan. A vendégek így tevékenyen alakították az est programját.
FérfikaréjTóth-Pál Zoltán dorombbalVendégseregBottyán Emese

Kikből is tevődik össze ez a csoport? 2016 őszén néhány művészeteket kedvelő regensburgi magyar úgy gondolta, hogy időnként jó lenne összeülni, beszélgetni a magyar irodalomról, verseket, novellákat olvasni, barangolni népünk múltjában. Bottyán Emese kezdeményezése nyomán elindult a Regensburgi Irodalmi Kiskávézó, amely havi összejöveteleit a facebook-csoportjában hirdeti. Az alkalomszerűen verbuválódó 8-10 fős csapat olvasott együtt Karinthyt, Iványi Gabi vezetésével több alkalommal múzeumi sétát tartott a Historisches Museumban, vagy előfordult, hogy valakinek a nappalijában gyűltek össze egy jóízű beszélgetésre.

Az irodalmi kiskávézó  április 28-i alkalmán a Curriculum vitae és József Attila levelei szép keretet adtak az estnek Iványi Gabi és férje, Gyula tolmácsolásában: a felolvasás folyamán kirajzolódott az életút, ízelítőt kaptunk a történelmi és szociális környezetből, megsejthettünk valamit az érzések kavargásából. Ebbe az életrajzi keretbe szervesen épültek be a költemények, amelyeket a résztvevők maguk hoztak, maguk választottak. Elhangzott a Kopogtatás nélkül, a Talán eltűnök hirtelen, az Ülni, állni, ölni, halni, a Thomas Mann üdvözlése, az Ars poetica, a Tiszta szívvel és az Elégia. Nők és férfiak, tinédzserek és idősebbek egyaránt szavaltak.

A Bambergben élő Grossmann Péter, zongoraművész és versmondó, aki az Arany János szülőfalujában Nagyszalontán rendezett Arany versek bűvöletében szavalóverseny, valamint az Ausztriai Magyar Pedagógusok Szövetsége által Bécsben megrendezett szavalóverseny felnőtt kategóriájának nyertese, ellátogatott a regensburgi emlékestre, ahol József Attila két kevésbé ismert, fiatalkori versének elmondásával örvendeztette meg a hallgatóságot. A Koldusok és a Tavaszi labdajáték című költemények megszólaltatása magával ragadott mindenkit a versmondó orgánumának, kifejező előadásmódjának köszönhetően. Grossmann Péter az az előadó, aki a hangjával is beszél.

Tóth-Pál Zoltán népzenész, a Kőrösi Csoma Sándor Program nürnbergi ösztöndíjasa biztosította az est zenei keretét. Az egyes versek között megszólaló tambura, tilinkó, kaval, koboz játéka vagy a doromb hangja alkalmat adott az elmélázásra, a hallottak továbbgondolására, engedte és segítette, hogy elidőzzünk egy-egy alkotás belső világában. Zoltán aznap maratoni foglalkozást tartott a Regensburgi Konzuli Magyar Iskola diákjai számára: a gyerekek megismerkedhettek a népi hangszerekkel, többet ki is próbálhattak, valamint a Szent György-napi kihajtáshoz kapcsolódva az állatokat és terelőiket sorra vették, daloltak, észrevétlenül s játékosan néprajzot tanultak. A meglehetősen hosszú és fáradságos munka után népzenészünk elhivatottságáról tanúskodik, hogy az irodalmi esten nyugodt derűvel, vidám, pödört bajusszal, kedves alázattal szolgálta muzsikájával a nagy költő szövegeinek érvényesülését.

Mi is az a József Attila-varázs? Erről is beszélgettünk. Bűvölet, megbabonázottság, imádom, nagyon – s mégis megfoghatatlan, leírhatatlan. Egy bizonyos: azon az estén is lenyűgözött minket. Közösen el is énekeltük egy-egy versét. Szó esett azokról is, akikre nagy hatást gyakorolt költészete, így hallgattuk meg Pilinszky János Újra József Attila c. négysorosát, valamint egyik vendégünk. Cseh Jánosné Etelka saját, Platánok című költeményét. Ez utóbbiból oly erősen kisírt a honvágy, hogy könnycseppet csalt egy-egy arcra.

A műsor kötöttebb részének zárásaként a Jordán Tamás által vezényelt nagy versmondás mintájára mi is elmondtuk együtt, harsogva a Tiszta szívvelt.  Kötetlen beszélgetésünk során a modern technika segítségünkre sietett: a spontán felmerülő ötleteket a mobilinternetnek köszönhetően  könnyedén megvalósíthattuk: meghallgattuk A hetedik c. vers Hobo-féle feldolgozását, felolvastuk a Tiszta szívvel német, illetve spanyol nyelvű műfordításait, hogy a hangzásvilágról némi képet kapjunk. A házi készítésű pogácsa és csokis sütemény mellett hangulatos, késő estébe nyúló beszélgetés folyt.

Szívből kívánom, hogy a Regensburgi Irodalmi Kiskávézó még sok ilyen értékes és hangulatos találkozót szervezzen, a Regensburgban és környékén élő magyarok a jövőben is rendszeresen összeüljenek irodalomról, történelemről, képzőművészetekről beszélgetni – magyarul.