Nyolc hónap alatt 665 Balassi-füzet került Ausztriába

/ Varga Gabriella /
varga.gabriella képe
A Kőrösi Csoma Sándor Program 2016/2017-es programévének befejező hónapjáig Ausztria 4 tartományának (Felső-Ausztria, Tirol, Stájerország és Salzburg) 8 településén (Linz, Innsbruck, Wörgl, Imst, Murau, Stadl an der Mur, Graz és Kaprun) 12 magyar anyanyelvi oktatást segítő intézménybe összesen 665 példány jutott el – térítésmentesen – a Balassi Intézet kiadásában, Maróti Orsolya szerkesztésében az elmúlt években megjelent Balassi-füzetek sorozat magyar nyelvű oktatókiadványaiból. Az ausztriai magyar pedagógusokat arról kérdeztük, mi a véleményük, a munka során milyen tapasztalatokat szereztek a füzetekkel kapcsolatosan. Az alábbiakban – a kiadványok bemutatásával együtt – válaszaikat összegezzük.
 

    

Az eddig öt kötetből álló tananyagot a szerzők olyan, külföldön élő, 7–14 éves magyar származású gyermekeknek állították össze, akiknek leginkább csak családjukkal és barátaikkal van lehetőségük magyarul beszélni. A magyar nyelvi fejlesztést célzó érdekes feladatok a délutáni és hétvégi magyar iskolák számára készültek, de családi körben is érdemes e kiadványokat használni – ezekkel a gondolatokkal ajánlja az intézet a Balassi-füzeteket az érdeklődők figyelmébe. Arról pedig, hogy hogyan született meg a kiadványsorozat ötlete, az intézet honlapján a következőket olvashatjuk: A magyar mint idegen nyelv oktatása terén nagy tapasztalattal rendelkező kollégák egyrészt külhoni magyar pedagógusoknak tartott továbbképzéseken, másrészt ösztöndíjjal nálunk tanuló magyar származású fiatalok oktatása során fedezték fel, hogy a külföldön felnőtt magyar fiatalok nyelvhasználata (az ún. származásnyelv) egészen más tananyagbeli és módszertani feladatokat állít a pedagógusok elé, mint amivel egy spanyol, cseh vagy holland nyelvtanuló esetében találkoznak. Sok egyéb mellett hiányoztak azok a tananyagok, amelyeket különböző életkorú és tudásszintű csoportokban használhatnának a kéthetenként tartott foglalkozásokon a hétvégi magyar iskolában. Láttuk, hogy a magyarországi közoktatásban használt tankönyvek elrémítik az egyidejűleg két nyelven tanuló gyerekeket. Elhatároztuk, hogy otthon magyar nyelvet használó gyerekeknek és magyarul csak egy-két szót beszélő fiataloknak egyaránt készítünk tananyagokat. Az előbbi csoportnak a zöld, az utóbbinak a piros címkével jelölt füzeteket szánjuk. Mindegyikre jellemző, hogy igyekeztünk élvezetes nyelvi és művelődéstörténeti feladatokat kitalálni, és mivel egy félévre szántuk őket, csak 9-9 fejezetet tartalmaznak.”

A zöld címkés sorozat első két kötetét (Miénk a vár!, Ünnepeljünk együtt!) egy piros címkés követte (Kalandra fel!), majd ismét két füzet készült a zöld címkés sorozatban (Mesélj nekem!, Játssz velem!). A hatodik kötetet a kiadó ismét a magyarul kevésbé beszélő fiataloknak szánja. Az ausztriai pedagógusok az elmúlt hónapokban legnagyobbrészt az első három kiadáshoz jutottak hozzá.

Kovács Zoltánné Orsi Stájerországban, Murauban a Neue Mittelschule falai között tanít magyar gyerekeket. Ő is a Miénk a vár!, az Ünnepeljünk együtt! és a Kalandra fel! című kötetekhez jutott hozzá a neki címzett csomagban. Mindezeket azzal a szándékkal igényelte, hogy diákjai magyar tanulását a füzeteken keresztül is megtámogassa. Mint elmondta, a magyar nyelvet minden gyermek jól beszéli, inkább a helyesírás, nyelvtani alapok hiányoznak és a magyar irodalmi, illetve történelmi háttértudásuk szegényes. A füzetek közül ezért ő a másodikat tudta a legjobban használni. „A kiadványokat nagyon szeretik a gyerekek, van olyan kisgyerek, akinek ez az első magyar nyelvű tankönyve. Legjobban a játékos, rejtvényes feladatokat kedvelik” – tájékoztatott Kovács Zoltánné Orsi. Elmondta: a csoportjaiban az okoz némi gondot, hogy nagyon különböző a gyerekek életkora, így a háttértudásuk és az érdeklődésük is különböző. Egy-egy feladatot jól át kell gondolnia, mert nincs meg hozzá az előzetes tudásuk (mint például a 2. füzet 43–44. oldalán lévő feladatnál). Összegzésképpen a Stadl-Predlitz-ben élő pedagógus elmondta: a füzeteket a tanítás támogatására jól lehet használni, de nem önmagukban, hanem kiegészítésként. „Természetesen nehéz mindenki számára megfelelő kiadványt alkotni. Én személy szerint örülnék annak, ha a külföldön élő gyermekek részére készülne ábécéskönyv, rövidebb összefoglaló a magyar történelem, irodalom témakörében (akár korosztályokra bontva), olyan tartalommal, ami fontos lehet egy külföldön élő magyar fiatalnak. Nagyon fontosnak tartom magyarságunk megőrzését még akkor is, ha külföldön élünk. Az ilyen kiadványok, mint a Balassi-füzetek is, nagyon tudják a fiatalokat támogatni” – tette hozzá Kovács Zoltánné Orsi.

Parrainer Márta, az innsbrucki magyar anyanyelvi oktatás alsó tagozatos csoportjának pedagógusa abban látja a Balassi-füzetek egyedülállóságát, hogy a külföldön élő vagy itt született gyerekek szemszögéből közelíti meg az anyanyelvi oktatást. „Az október 23-ról szóló tájékoztatást például a füzetből fénymásoltam, egy '56-os nagymama történetén keresztül ismerteti a gyermekekkel a történelmi hátteret. Az itt élő gyerekek magyarságtudata teljesen más, mint az otthon élő gyerekeké, és ebben a füzet sokat segít” – állapította meg a Völsben élő és Innsbruckban tanító pedagógus, a Bóbita Gyermekcsoport egyik alapítója. Kiemelte még, hogy a kamaszoknak leginkább a Kalandra fel!-t ajánlja, mert könnyed nyelvezetű és tele van érdekes, akár hátizsákos, „ismerd meg Magyarországot” jellegű túrainformációkkal. „Sok hasznos ismeretet és nyelvtani feladatot tartalmaz” – vélekedett Parrainer Márta. A füzetek véleményezését így folytatta: „A Vár a várat még nem használtuk, de most belevágunk! Szerintem, mivel rövid, tömör és színes, meg fogja könnyíteni a munkámat, és nem kell majd annyit ollózni, fénymásolni. A kisfiam azt mondta, hogy azért nem szereti a fénymásolt lapokat, mert azok nem olyan szépek és színesek, mint az ő német munkafüzete... Hát ezen most változtathattunk!”

A szintén Tirolban élő és tevékenykedő Sebestyén Ildikó, az imsti magyar anyanyelvi oktatás pedagógusa elmondta, hogy Imst-ben 2016 novemberében sikerült beindítaniuk a magyar csoportot, 14 gyermekkel. „Nagy lelkesedéssel vágtam bele a tanításba az otthoni 21 éves tanítási tapasztalat és a Parrainer Mártitól kapott információk alapján. Mártával azóta is remek munkakapcsolatot ápolunk, ő mutatta meg a Balassi-füzetek első három részét is. Nagyon jónak tartottam, többször be is vetettem őket a foglalkozásokon. A nagyobb gyerekeknek pompás lehetőség volt, hogy játékosan, többféle munkaformában ismerhessék meg az ünnepeket vagy éppen a kőszegi barangolás közben gyakorolhassák a teljes hasonulást...” – mesélte lelkesen Sebestyén Ildikó, akinek szintén heterogén a csoportja: a 6 évestől a 13 évesig változó életkorú gyerekek alkotják. „Szóval, nagy segítség nekem ez a kiadvány” – zárta szavait az imsti pedagógus.

Az öt éve Tirolban élő, Wörgl-től negyven kilométernyire, Mayrhofenben lakó Nagy Katalin, a Volksschule Wörgl 1. pedagógusa elmondta: a magyar kisdiákok csoportja Wörgl-ben már 2016 szeptemberében készen állt, az oktatásuk azonban, pedagógusállás nem lévén, nem indulhatott el. Az innsbrucki cserkészvezető, Schenk Angyalka ösztönözte őt, hogy vállalja el a csoport tanítását. A hivatalos feltételek megteremtése és sikeres pályázása eredményeként Katalin 2017 januárjától kezdte el hetente egy alkalommal, péntekenként két órában tanítani a magyar gyerekeket. Húsz, különböző korosztályú kisdiákot oktat elsőstől negyedikesig. Sok közöttük az első-második osztályos, akik még nem tudnak írni, olvasni, velük a Balassi-füzetekből egyelőre többnyire a képekkel dolgoznak, a nagyobbak pedig már feladatokat is kapnak a kiadványokból. Sokat foglalkoznak az ünnepeinkkel, mondókákat, nyelvtörőket, verseket tanulnak, az óra második felében pedig csoportbontásban már a nyelvtani alapismeretek elsajátítására is sort kerítenek. (Képünkön: a wörgl-i diákok a Balassi-füzettel!)

Az imént, Nagy Katalin által említett Schenk Angyalka, az innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat vezetője (csapatparancsnoka) az őrsvezetőknek is átadta a füzeteket, hogy őrsi órájukon használják. Angyalka azt emelte ki a füzetekről, hogy színesek, a rajzok látványosak és jók a feldolgozott témák. Már nagyon várják, hogy a népmesés füzeteket is megrendelhessék, hiszen a cserkészek a programjaikba sokszor beépítik a népmeséket. Elmondta azt is: éppen ezekben a napokban látják vendégül a meghívásukra Innsbruckba érkező Gordos Katalint, regensburgi KCSP-ösztöndíjast, aki a sorozat több kötetét szerzőként jegyzi. „A gyerekeknek nagy élményt jelent, hogy megismerhetik azt a személyt, aki összeállította a füzeteket és az a személy vezeti majd be őket a kiadványok tartalmának rejtelmeibe” – jegyezte meg a Gordos Katalinnal való találkozás és a közös foglalkozás elé nagy várakozással tekintő Schenk Angyalka. 

Medve Alexandra, a linzi hétvégi magyar óvoda és iskola pedagógusa a következőket foglalta össze a Balassi-füzetekkel kapcsolatosan szerzett tapasztalatairól: „Minden foglalkozáson használom őket a csoportommal, akik 10–12 éves gyerekek. Nagyon szeretjük ezeket a füzeteket, mivel játékos formában mutatják be a tananyagot, és ez a gyerekeket motiválja. Külön kiemelem a képes illusztrációt, ami nagyban hozzájárul a gyerekek vizuális képességének a fejlesztéséhez és az érdeklődés szinten tartásához. A kedvencünk az Ünnepeljünk együtt! című kötet, ebből ugyanis a gyerekek játékos formában ismerhetik meg az ünnepeinket, hagyományainkat, legyen szó keresztény, nemzeti vagy más jellegű ünnepről. A másik két füzet is nagyszerű! A hasznos tudnivalókat a gyerekek szintjén közli, egyszerű, játékos és világos megfogalmazásban. Csak dicsérni tudom ezeket a füzeteket!”

Boldog Krisztina, Salzburg tartomány Kaprun városában a NMS és Volkschule pedagógusa ennek a tanévnek a második felétől kezdte diákjaival feldolgozni a Balassi-füzetek tananyagát – a salzburgi törvény értelmében heti két órában –, egyéb anyagokkal együtt. „Az Ünnepeljünk együtt! farsangi fejezetében az összes gyermek rácsodálkozott a busójárásra (hiszen ez meglehetősen emlékeztette őket a Kaprunban december 6-án, Mikuláskor tartott krampuszos felvonulásokra. Ezen az ünnepségen a Mikulás ajándékosztása után a krampuszok kerülnek reflektorfénybe, avagy inkább máglyafénybe, csak éppen nem a tél koporsóját égetik el, hanem saját örömünnepüket járva mutatják be hangos, zenés, félelmetes tánc- és ijesztgetési tudásukat, több mint 150 falu krampuszegyesületének részvételével)” – mesélte a kapruni pedagógus. Hangsúlyozta: „Mivel tényleg igazán kevés óraszám áll rendelkezésemre, ezért óriási segítség, hogy jelentős ünnepeink néhány oldalba sűrítve, korcsoporttól függetlenül, érthetően, minőségi kivitelben kerültek a Balassi-füzetek formájában hozzánk, ezáltal felfedezve a két ország közös múltját, történelmét és kultúráját is.”

Mindegyik pedagógus elmondta: nagyon várja, hogy ez év nyarától a modulszerűen variálható tananyag negyedik és ötödik kötete is igényelhető legyen: hogy a sorozat a magyar népmesék világát is közel hozza a külhoni magyar gyerekekhez, a magyar népmesékből megismert hősöket, például az igazmondó juhász helytállását vagy a hétfejű sárkány legyőzésének módját is megismertesse velük. Hiszen közös kultúránknak a mesék világa is szerves része – éppen ezért az ausztriai magyar pedagógusok is már előre örülnek, hogy hamarosan a Mesélj nekem! és a Játssz velünk! kötetekkel is dolgozhatnak. És természetesen várják a sorozat folytatását!

 

A Balassi-füzetekről bővebb információk itt találhatók:

1. rész: Miénk a vár!

2. rész: Ünnepeljünk együtt!

3. rész: Kalandra fel!

4. rész: Mesélj nekem!

5. rész: Játssz velünk!