Kodály-módszer Buenos Airesben

Interjú Carolina Wagnerrel, az Argentin Kodály Egyesület megálmodójával

/ Vágási-Kovács Anna /
vagasi.kovacs.anna képe
A Kodály-módszerre méltán büszke Magyarország; és 2016 óta méltán értékelheti nagyra az egész világ, hiszen a népzenei örökség Kodály koncepció szerinti megőrzése hivatalosan is felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Jó Megőrzési Gyakorlatok Regiszterébe. Világszerte elismert, és gyakorolt zenepedagógiai módszer.
Kodály Szeminárium San Juanban, 2017. július 1. Gyermekkórus találkozó, Mindszentynum Kulturális Központ, Buenos Aires, 2017.Kodály szeminárium San Juanban, 2017. Szeminárium és konferencia a Kodály-módszerről San Martín de los Andesban, 2016.

A Buenos Airesben működő Argentin Kodály Egyesület küldetése, hogy a Kodály-módszeren keresztül elősegítse az emberek zenei, és integrált fejlődését, továbbá hírét vigye Kodály Zoltán filozófiai, és pedagógiai alapelveinek.

Carolina Wagnert, az Egyesület elnökét kérdeztem hivatásáról.

Hogyan találkozott a Kodály-módszerrel?

Már édesanyám hasában, ahogyan Kodály mondta. Gyermekkorom óta szoros kapcsolatban voltam ezzel a módszerrel. Magyar szülők gyermekeként, lévén édesanyám, Gabriela Ébersz de Wagner, egyike a Kodály-módszer terjesztőinek, édesapámmal, Ladislao Dómonkossal együtt, és a testvéremmel, Catalina Piroskával. Zenei nevelésemet magától értetődően e módszer szerint kaptam. A játékok és az énekek örömteli emlékei nyomot hagytak, ennek köszönhetően vált később a zene szakmai életem központi szereplőjévé. 

Mi vonzotta a Kodály-módszerben?

Már a kezdetektől, amikor általános iskolákban, zenepedagógusként dolgoztam, a Kodály-módszer mindig jelen volt oktatási gyakorlatomban, hiszen gyermekkoromban én is ily módon tanultam a zenei nyelv elemeit. Ez a tanítási módszer felkeltette diákjaimban a zenei fejlődés iránti érdeklődést, az együtt éneklés szándékát. Az a mély meggyőződésem, miszerint minden gyermek potenciális zenész, és a zenei fejlődés pozitív hatással van a személyiség nem csupán zenei aspektusaira — mint az intelligencia fejlődésére —, vezetett oda, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogyan tudom a Kodály-módszert nagyobb léptékben is Argentínába hozni.

Miért találja fontosnak a módszer terjesztését, és a vele való munkát?

Ez volt a kutatómunkám kérdése. Több mint öt éven keresztül arra törekedtem, hogy megtaláljam a tananyagot és a didaktika-módszertant, amit gyakorlatba ültethetek. Ezt az érdeklődésemet díjazták 2006-ban, amikor kutatási ösztöndíjat kaptam a Magyar Tudományos Akadémia és az akkori Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával. A kérdésemre igenlő választ kaptam. Így történt, hogy 2012-ben, együtt a módszer néhány szerelmesével, megalapítottam az Argentin Kodály Egyesületet.

Mi volt a legjobb tapasztalása Magyarországon?

Több alkalommal voltam Magyarországon, őseim, szüleim, testvéreim földjén. Ott lenni olyan nekem, mintha otthon lennék. Felbecsülhetetlen értékkel bír mindaz, amit ott tanulok, valahányszor ott járok. Tanáraimmal mindig találkozom, akiket ma már a barátaimnak mondhatok.

Mit gondol a magyar zenéről?

A magyar zene az anyanyelvi zeném. Ezt akkor fedeztem fel, amikor a Kodály-módszert kutattam. Ez az a zene, amely legkorábbi emlékeimből visszhangzik. Talán, ha ez a lenyomat nem lett volna ilyen erős, nem az lennék, aki ma vagyok.