Hamiltoni Szent Erzsébet Otthon

/ Kürti Csaba /
kurti.csaba képe
A Szent Erzsébet Otthon megálmodója, Sister Elisabeth Manhertz Pilisvörösváron született 1918. október 18-án. 17 éves korában belépett a Jézus Szíve Népleányok Társaságába. Rendi utasításra, 1949-ben elhagyta Magyarországot a szerzetesrendek tervezett feloszlatása miatt és a kanadai Hamilton városban telepedett le. Álma az volt, hogy időskorúak számára egy otthont hozzon létre.
Szent Erzsébet Falu HamiltonSzent Erzsébet Falu HamiltonSzent Erzsébet Falu HamiltonSzent Erzsébet Villa Hamilton

Elképzelését itt valósította meg 1956-ban, az első 8 személyes idősek otthona  átadásával.
1978-ban született meg a terv egy nyugdíjas falu építésére. Ez a hely a  Szent  Erzsébet Village, amelyben 500 lakóház van, a faluhoz tartozó templommal, orvosi rendelővel, gyógyszertárral, bankkal, nyugdíjas  otthonnal.
Az 1980-as években Pilisvörösváron járva Sister Elisabeth látta, hogy szükséges egy  otthon létrehozása, egy olyan otthoné, ahol emberhez  méltó módon élhet mindenki. Ennek eredményeként a Kanadai Társaság 1993-ban megalapította leányintézetét  Pilisvörösváron, Szent Erzsébet Otthon néven az idősek és rászorultak számára. Sister Elisabeth Manhertz a Szent Erzsébet Otthon felépítéséért és működtetéséért  önzetlenül, nagy odaadással dolgozott.
1993. október 23-án, Elisabeth Manhertz testvérnek a város lakosságának érdekében kifejtett kiemelkedő és önzetlen közösségi munkája elismeréseként” díszpolgári címet  adományozott Pilisvörösvár önkormányzatának képviselő testülete.
1996. október 23-án karitatív tevékenységének elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Tisztikeresztjét vehette át Göncz Árpád köztársasági elnöktől.
Életútjának nagyszerűségét számos más díj is bizonyítja, így például: II. János Pál pápa, II. Erzsébet királynő, valamint a kanadai kormány kitüntetései.
Sister Elisabeth Manhertz 2010. október 04-én, 92 éves korában halt meg.
Méltó megemlékezésként, a kanadai Szent Erzsébet Village-ben a fő utcát nevezték el róla és a főtéren szobrot emelnek a tiszteletére. Magyarországon, Pilisvörösváron halálának első évfordulóján, 2011. október 4-én, teret neveztek el róla, fehér-szürke csiszolt márványtömb emlékeztet arra, hogy Erzsébet nővér egész életét Istennek tetsző tisztaságban kívánta leélni. A szürke gránit talapzat a kitartó, szorgalmas munkának és az önmegtagadásnak a jelképe. Az emlékmű egyszerű formája pedig azt a  fegyelmezettséget, alázatot szimbolizálja, amely értékek mellett Erzsébet nővér egy egész életre elkötelezte magát. 2012-ben az áldozatos életét bemutató – 
eredetileg angol nyelven íródott  könyv magyar nyelven is megjelent, hogy Magyarországon is minél szélesebb körben példát mutathasson a Szolgálatra, amire mindannyian kötelezve vagyunk.
A Szent Erzsébet Otthon Kápolna falán lévő fényképe előtt főt hajtanak az Őt tisztelők.

https://www.stelizabethhomesociety.org/retirement-communities/