Sociedad Húngara SSMM

Hodovány Zsolt (2019)
Hodovány Zsolt (2019)
Dr. Martí Tibor (2020)
Dr. Martí Tibor (2020)
Király Péter (2023)
Király Péter (2023)
Dányi Eszter Anna (2024)
Dányi Eszter Anna  (2024)

A Villa Ángela-i Magyar Egyesület

 

Az argentin Chaco tartományban, Villa Angela településen élő magyarságot összefogó egyesület 2012-ben ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Székháza, a helyiek által „La Húngara”, azaz Magyar Házként emlegetett épülete 2019-ben újult meg a magyar állam támogatásával. A 20. század elején (1910) alapított település éppen idén, 2020-ban ünnepli születésének 110. évfordulóját. A településre és környékére elsősorban a trianoni békediktátumot követően érkeztek magyar családok, de ismerünk adatokat, amik alapján feltételezhető, hogy a legelső magyarok már korábban, sőt az I. világháborút megelőzően megjelentek a térségben. A helyi történeti emlékezet szerint a mai Villa Angelától mintegy 15 km-re lévő Pueblo Clodomiro Díaz településen 1920-ban felépített Szent József kápolna építésében a térség legelső, Európából érkező lakói között magyarok is részt vettek. Legtöbbjük Buenos Aires-ből jött Chacóba, de Brazíliából is települtek át a térségbe magyarok (vö. Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, 2004, 112–115). Legtöbben az 1920-as évek folyamán, majd ezt követően érkeztek. Gernyeszeg, Máramarossziget (Erdély, Maros m.), Gilád (Bánság, Temes m.), Ürményháza (Vajdaság), Makkosjánosi (Kárpátalja, Beregszász közelében), Véke (Bodrogközben, Zemplén vármegye területéről; ma: Vojka, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában) – néhány azok közül a települések közül, ahonnan a felmenők eljöttek.

Napjainkban Villa Angelá-n, illetve a 25 km-re található Coronel Du Graty településen él számottevő magyar közösség. Utóbbi településen, amelynek lélekszáma kb. a fele Villa Angelá-nak (kb. 25-30.000 fő), 1990 óta van saját székhellyel rendelkező Magyar Egyesület. A két településen élő magyarság hagyományőrzése szép múltra tekint vissza, erről tanúskodnak a házaknál őrzött régi fényképek (pl. a hagyományos szüreti bálokról), illetve a Villa Angela-i egyesület alapításától, 1932-től vezetett egyesületi krónika.

A magyar egyesület életében a nemzeti ünnepeken kívül elsősorban a szüreti bál, illetve a magyar egyesület alapításának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek a legfontosabb közösségi alkalmak.

Az elmúlt évek KCSP-ösztöndíjasainak munkája, a kiemelten fontos identitás-erősítő és formáló tevékenységet végző, és hosszabb időt itt töltő Zsonda Márk, majd legutóbb Hodoványi Zsolt (2019) is több értékes kezdeményezést indítottak el, ami a helyi magyar egyesületek új életre keltését eredményesen mozdította előre. A Villa Angela-ban élő magyarok közül magyarul már csak a legidősebbek beszélnek, de reményt keltő, hogy a fiatalok lelkesen tanulnak magyarul és többen közülük céljuknak tekintik magyar identitásuk és a magyar kultúra őrzését.

A Villa Angela-i magyarság számára rendkívül sokat jelent a helyi Magyar Egyesület felújított székháza, illetve a 2018-ban létesített tiszteletbeli magyar konzulátus. Az egyesület elnöke Bischof József, a tiszteletbeli magyar konzul Pajor Sándor. Mindketten eltökélten támogatják a magyar egyesület közösségi életét és a hagyományok ápolását. Jelenleg együtt dolgozunk az egyesület égisze alatt régóta megálmodott (hétvégi) magyar iskola elindításán, amelynek három fő pillére a magyar nyelvoktatás, a főzőiskola és a néptánc tanulási lehetőség biztosítása. Utóbbit a Coronel Du Graty-ban működő Liliom Pámuk Napraforgó Néptáncegyüttes tagjainak bevonásával tervezzük megvalósítani.