Magyar Ház, Welland

Czibolya Kálmán (2016)
Czibolya Kálmán (2016)

A wellandi Magyar Házat 1926-ban alapították. Az akkori időben itt élő magyarok nagyon fontosnak tartották, hogy legyen egy olyan kulturális központ vagy önképző kör, ahol minél tovább fenn tudják tartani a magyar kultúrát, eszményt és hagyományokat.

Ennek érdekében a helyben lakó magyarok összefogtak, és megépítették a Magyar Házat, amit 1925. január 1-én át is adtak. Más városokban inkább magyar templomokat építettek, és magyarságukat, hagyományaikat ott ápolták.

Tudomásom szerint a wellandi Magyar Önképző Kör Kanadában a legrégebbi ilyen szervezet, így ebben az évben fogjuk ünnepelni megalakulásunk kilencvenötödik évfordulóját.

Az 1930-as években Welland volt a legnagyobb kanadai magyar település, mert rengetegen áttelepültek, hiszen nagyon sok munka volt a környéken: építették a vízlépcsőt, és sok gyárat is alapítottak. A második világháború és az 1956-os forradalom után is számtalan magyar érkezett Kanadába, így Wellandra is. Az 1960-as években Welland város lakosságnak negyven százaléka magyar volt, tehát közel tizenkét ezer magyar család épített itt hajlékot. Ezek az évek voltak a legvirágzóbbak. Az iskolák teljes létszámmal működtek, egykorú gyerekekből is több osztály alakult, és a magyar néptánc és színházi előadás mellet neves futballcsapataink is voltak.

Mindezt befogadó országunknak, Kanadának is köszönhetjük. Bár magyar közösségünket szinte önerőből tartjuk fenn, a kanadai állam is támogatott bennünket abban, hogy itt, távol a hazánktól is megtarthassuk magyarságunkat.

Jelenleg közösségünk eléggé meggyengült, mivel nagyon sok munkát elvittek a környékről. Az idősebb generáció már kis létszámú, gyerekeik pedig a jobb munkalehetőségek miatt nagyrészt elköltöztek. Így most csak körülbelül két és fél ezer magyar él városunkban és környékén. Önképző körünknek száz tagja van, de a jövő jónak ígérkezik, gyarapodunk.