Birminghami Magyar Iskola, Coventry Iskola

Kolárszki Andrea (2017)
Kolárszki Andrea (2017)
Tóth Enikő Sára (2018)
Tóth Enikő Sára (2018)

Tanodánk fő célja, hogy a két- vagy a többnyelvűen felnövő gyermekeinket megerősítsük és magabiztosabbá tegyük a magyar nyelv aktív használatában, és folyamatosan bővítsük szókincskészletüket. Céljaink közé tartozik, hogy minél több magyar népszokást, népdalt és népmesét játékosan megtanítsunk úgy, hogy a gyerekek természetes módon szívják magukba a tudást, a magyar kultúrát.

A Birminghami Magyar Tanoda egy non-profit karitatív szervezet, ami egy, a magyar nyelv és kultúra megőrzése érdekében létrejött összefogás eredménye. A Tanoda megszervezése 2016 márciusában indult, és a visszajelzések alapján nagy űrt tölt be a birminghami magyar közösség életében. A hétvégi iskolánkban a foglalkozások kéthetente szombatonként 10 órától 13 óráig tartanak, ami egy évben körülbelül 20 alkalmat foglal magába. II. alkalommal szervezzük meg a karácsonyi csomagküldő játékot, melyre idén 68 iskolai csoport jelentkezett 15 országból. Fontosnak tartjuk a kézműves foglalkozásokat is, akár az iskolai órákon, akár karácsonyi, húsvéti előkészületeken, programokon. A nyelvfejlesztés mellett fontosnak tartjuk a közösségformálást is, amelyre a közös programok teremtenek lehetőséget. Rendezvényeinken többnyire a családokat szólítjuk meg, de mindenki megtalálja a számára megfelelő programot, szívesen látunk minden korosztályt, ennek érdekében filmklubokat és más kikapcsolódási programokat is szeretnénk szervezni. Idén bevezettük a magyar mint idegen nyelv oktatást felnőttek részére.

A Tipegő csoportban a résztvevő gyerekek a szüleikkel élik át az éneklés és közös játék örömét. A ringató egy, a szülőkkel együtt kialakított foglalkozás. A kisgyermekek a szülők gondoskodása mellett, a fejlettségi szintjüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg. A gyerekek a mesékkel diavetítőn keresztül ismerkednek meg. Ez a foglalkozás nosztalgia lehet a szülőknek, nagyszülőknek egyaránt.

Az Óvoda csoport foglalkozásaiban kiemelt szerepet tölt be a magyar anyanyelv, a beszéd és a kommunikáció fejlesztése. A fejlettségi szintjüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg a másfél órás foglalkozás első felében, míg a foglalkozás második felét a témához kapcsolódó kézműves foglalkozás tölti ki.

A Tanuló csoportban ő célunk, hogy interaktív módon, beszéd és beszédértés fejlesztésen kívül, az írás és olvasás rejtelmeibe is bevezessük a diákokat. Történelem, földrajz illetve dráma órákat is tartunk. Két nagy csoportra bontottuk az Iskolás korú gyerekeket, szem előtt tartva az angol iskolai rendszert, hiszen itt a gyerekek 5 éves kortól kezdik tanulmányaikat. Ezért indítjuk mi is a kisiskolás csoportot 5 éves kortól és tanuítjuk a magyar írást és olvasást.

A nagyiskolás csoportunk 8 éves kor feletti korosztály, itt már komolyabb történelem, földrajz, nyelv és irodalomórát tartunk.

A Néptánc/Zene csoportban a  zene - tánc kidolgozásával és megvalósításával a magyar népi játékok megismerését a néptánc alapmotívumainak elsajátítását tűztük ki célul. Fontos továbbá, hogy a gyermekek ismerjék, szeressék és becsüljék nemzetiségüknek hagyományait, gyermekjátékait, népszokásait, népdalait és néptáncait.

  “Ma már nem az a magyar akinek a nagyapja magyar volt, hanem az, akinek az unokája is magyar lesz! (L.Cs.Cs.).