Birminghami Magyar Iskola, Coventry Iskola

Kolárszki Andrea (2017)
Kolárszki Andrea (2017)
Marton Anikó (2017, 2018)
Marton Anikó (2017, 2018)
Tóth Enikő Sára (2018)
Tóth Enikő Sára (2018)
Nagy Regina Mária (2019)
Nagy Regina Mária (2019)

Tanodánk fő célja, hogy a két- vagy a többnyelvűen felnövő gyermekeinket megerősítsük és magabiztosabbá tegyük a magyar nyelv aktív használatában, és folyamatosan bővítsük szókincskészletüket. Céljaink közé tartozik, hogy minél több magyar népszokást, népdalt és népmesét játékosan megtanítsunk úgy, hogy a gyerekek természetes módon szívják magukba a tudást, a magyar kultúrát.

A Birminghami Magyar Tanoda egy non-profit karitatív szervezet, ami egy, a magyar nyelv és kultúra megőrzése érdekében létrejött összefogás eredménye. A Tanoda megszervezése 2016 márciusában indult, és a visszajelzések alapján nagy űrt tölt be a birminghami magyar közösség életében. A hétvégi iskolánkban a foglalkozások kéthetente szombatonként 10 órától 13 óráig tartanak, ami egy évben körülbelül 20 alkalmat foglal magába. II. alkalommal szervezzük meg a karácsonyi csomagküldő játékot, melyre idén 68 iskolai csoport jelentkezett 15 országból. Fontosnak tartjuk a kézműves foglalkozásokat is, akár az iskolai órákon, akár karácsonyi, húsvéti előkészületeken, programokon. A nyelvfejlesztés mellett fontosnak tartjuk a közösségformálást is, amelyre a közös programok teremtenek lehetőséget. Rendezvényeinken többnyire a családokat szólítjuk meg, de mindenki megtalálja a számára megfelelő programot, szívesen látunk minden korosztályt, ennek érdekében filmklubokat és más kikapcsolódási programokat is szeretnénk szervezni. Idén bevezettük a magyar mint idegen nyelv oktatást felnőttek részére.

A Tipegő csoportban a résztvevő gyerekek a szüleikkel élik át az éneklés és közös játék örömét. A ringató egy, a szülőkkel együtt kialakított foglalkozás. A kisgyermekek a szülők gondoskodása mellett, a fejlettségi szintjüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg. A gyerekek a mesékkel diavetítőn keresztül ismerkednek meg. Ez a foglalkozás nosztalgia lehet a szülőknek, nagyszülőknek egyaránt.

Az Óvoda csoport foglalkozásaiban kiemelt szerepet tölt be a magyar anyanyelv, a beszéd és a kommunikáció fejlesztése. A fejlettségi szintjüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg a másfél órás foglalkozás első felében, míg a foglalkozás második felét a témához kapcsolódó kézműves foglalkozás tölti ki.

A Tanuló csoportban ő célunk, hogy interaktív módon, beszéd és beszédértés fejlesztésen kívül, az írás és olvasás rejtelmeibe is bevezessük a diákokat. Történelem, földrajz illetve dráma órákat is tartunk. Két nagy csoportra bontottuk az Iskolás korú gyerekeket, szem előtt tartva az angol iskolai rendszert, hiszen itt a gyerekek 5 éves kortól kezdik tanulmányaikat. Ezért indítjuk mi is a kisiskolás csoportot 5 éves kortól és tanuítjuk a magyar írást és olvasást.

A nagyiskolás csoportunk 8 éves kor feletti korosztály, itt már komolyabb történelem, földrajz, nyelv és irodalomórát tartunk.

A Néptánc/Zene csoportban a  zene - tánc kidolgozásával és megvalósításával a magyar népi játékok megismerését a néptánc alapmotívumainak elsajátítását tűztük ki célul. Fontos továbbá, hogy a gyermekek ismerjék, szeressék és becsüljék nemzetiségüknek hagyományait, gyermekjátékait, népszokásait, népdalait és néptáncait.

  “Ma már nem az a magyar akinek a nagyapja magyar volt, hanem az, akinek az unokája is magyar lesz! (L.Cs.Cs.).