XV. zwollei magyar protestáns istentisztelet

Egy 450 éves hungarikumra emlékeztünk

/ Némethné Scherman Piroska Mária /
nemethne.scherman.piroska képe
A XV. zwollei magyar protestáns istentisztelet alkalmával egy különösen nagy jelentőségű eseményre, az idén négyszázötven éve kihirdetett vallásbékére emlékeztünk, amely nemcsak az erdélyi magyarság, vagy Európa, de az egész világ számára, mai napig, nagy jelentőséggel, sőt üzenettel bír.
Tordai vallásbéke kihírdetéseA kiállítás megnyitásaXV. zwollei magyar istentiszteletGyermekfoglalkozás

1568 jan. 13-án, a Tordán tartott Erdélyi Országgyűlés a világon elsőként hirdette ki a vallásszabadságot. Erre az alkalomra emlékezve, szép számmal jelentek meg vendégek, érdeklődők, és hívek a zwollei lutheránus templomban, 2018. november 11-én. Az ige szolgálatát Nt. Szabó László, a Kolozsváron székelő Magyar Unitárius Egyház püspöki tanácsosa végezte, a Zsidókhoz írt levél 10 fejezete alapján. Az egyházi beszéd vezérigéje: ”De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 

A igehirdetés után a kiállítást ds. Tina Geels, delfti remonstráns lelkész nyitotta meg és Hermán M. János, a Zwollei Magyar Gyülekezet lelkipásztora fordította magyar nyelvre. Szó esett a magyar-holland peregrinációról és a felekezetközi kapcsolatokról, valamint a jelenkori összefogás szükségességéről. A jelenlévő utrechti remonstráns lelkésszel együtt, kifejezték óhajukat, hogy nemsokára Utrechtben szeretnék bemutatni ezt a szemléletes kiállítást, amelyet két héttel korábban a Vianeni Magyar Otthonban láthattak a résztvevők a Mikes Kör ülésén. Szabó László, püspöki tanácsos előadásával, valamint a két nyelven olvasható kiállítási anyaggal a 450 éves, felbecsülhetetlen értékű történelmi, szellemi és vallási örökség, egy igazi hungarikum jelentőségét kívánta hangsúlyozni. A kiállítás, mely az "Az erdélyi lelkiismereti szabadság és vallási türelem öröksége" címet viseli, nemcsak az akkori kor politikai, vallási és nemzeti sajátosságait mutatja be, de egyszersmind számba veszi az azóta eltelt időt, abból a szempontból, hogy a következő korok, nemzedékek, hogy sáfárkodtak, a hajdan kivívott vallásbékével és vallásszabadsággal. Mennyire valósult meg Dávid Ferenc, János Zsigmond erdélyi fejedelem udvari prédikátorának, a híressé vált jelmondata: „A hit Isten ajándéka.”

Németh Piroska egyházi ösztöndíjas (KCSP) gyermekfoglalkozást tartott, továbbá a férjével együtt ellátta a házigazdai feladatokat. Vendégeink között köszönthettük Dózsa Éva hannoveri presbiter testvérünket, valamint Haáz Katalin braunschweigi presbitert, aki a szeretetvendégség keretében bemutatta a Szentegyházi Gyermekfilharmónia sikeres történetét és felvételről hallhattuk a székely gyermekek csodálatos éneklését. Kávé, tea és sütemény mellett beszélgethettünk a messzi utat megtett hittestvéreinkkel, szabadon és békében.

Hála mindezért a mennyei Atyának, és hű szolgáinak, akik 450 éve először a világon kihirdették a vallásszabadságot.