Visegrádi találkozó

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közgyűlése

/ Dr. Pőcze István /
pocze.istvan képe
A történelmünk során sok fontos eseménynek helyet adó, festői szépségű Visegrádon tartották Molnár-Veress Pál elnökletével a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének közgyűlését szeptember 6. és 9. között.
Balog Zoltán

A négynapos konferencia egyik kiemelt fóruma a diaszpórában élő magyar protestáns gyülekezeteknek, mely lehetőséget biztosít a koordinálási, informális és szervezési egyeztetéseknek, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztásának. Az „Állam-Egyház-Diaszpóra” témában a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Cselovszkyné Dr. Tarr Klára, az Országos Egyház Külügyi Osztályának vezetője, a Magyarországi Református Egyház képviseletében Répás Zsuzsanna, a Zsinat Külügyi Bizottságának tagja tartott informatív előadást, bemutatva a két történelmi protestáns egyház diaszpóra szolgálattal kapcsolatos aktivitását és jövőbeni törekvését. Juhász Márton a Magyar Református Szeretetszolgálat vezetője a szervezet tevékenységéről tartott beszámolót, hangsúlyozva azokat a lehetőségeket, melyekhez a diaszpóra gyülekezetei is kapcsolódhatnak.

Balog Zoltán református lelkész, rendkívüli és meghatalmazott utazó nagykövet a külhoni magyar nyelvű szórványgyülekezetek jelentőségéről és felelősségéről tartott előadása erős impulzusokat adva mutatott rá arra a felelősségre, melyet gyülekezeteink hordoznak a magyar identitás megtartása tekintetében. Az igényes szervezés Dr. Sebestyén Gábort, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség országos főfelügyelőjét dicséri, aki a Szent György Lovagrend kancellárjának, ifj. Cseke Lászlónak a bevonásával felejthetetlenné tette a konferenciát, melyet jelenlétével megtisztelt Dr. Kocsis Márta, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke, valamint Lázárné-Zahn Dalma Enikő, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkészi elnöke is.