Tananyagfejlesztés a diaszpórában

Oktatási segédanyag néprajzból

/ Kiss Gergely Dávid /
kiss.gergely.david képe
A diaszpórában élő magyarság megtartásának, fennmaradásának fontos helyszínei a magyar iskolák. Ezekben az intézményekben sok esetben önkéntes munkával, nagy odaadással végzik a pedagógusok a munkájukat. Melbourne-ben a megszorító intézkedések alatt egyeztettünk az iskolákkal, hogy milyen módon tudnánk támogatni őket.
Oktatási segédanyag, néprajzOktatási segédanyag, néprajzOktatási segédanyag, néprajzOktatási segédanyag, néprajz

    A megbeszélések során körvonalazódott, hogy elsősorban a tágan értelmezett néprajz tantárgyból tudunk segédanyagokat készíteni. A magyar népi kultúra megismerése fontos magyarság-megtartó erő a diaszpórában, ezt szépen mutatja a néptáncegyüttesek nagy száma, működésük, közösségteremtő funkciójuk. Az iskolai tananyagba elsősorban nem külön tantárgyként jelenhet meg, de a tanmenetbe integrálva, különböző témákhoz, témacsoportokhoz kapcsolva nagyon jól alkalmazható, könnyen felhasználható kiegészítést nyújthat. Akár általános néprajzról beszélünk, vagy az egyes földrajzi területek, dialektusok megismeréséről, vagy a jeles napokhoz köthető ünnepi szokásokról, minden egyes részterület megtermékenyítheti, élményszerűbbé teheti a gyermekeknek a magyarsághoz fűződő viszonyát.

    Elsősorban felmértük az igényeket, és a pedagógusokkal együtt ötleteltünk, mire is lenne szükségük. Az egyes iskolák, csoportok működésének, oktatásszervezésének megismerése nélkülözhetetlen a megfelelő oktatási segédanyag összeállításához. Három nagy témakört határoztunk meg, amik mentén haladhatunk.

  1. Általános néprajzi ismeretek
  2. Kárpát-medencei dialektusok népi kultúrája
  3. Jeles napok, ünnepi szokások

    Mivel minél hamarabb használható anyagot szeretnénk készíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy a jeles napok témáit kezdjük elsőként kidolgozni, amit tulajdonképpen havonta lehet bővíteni, így naprakészen tudják használni a pedagógusok. Ezzel párhuzamosan a másik két, nagyobb ívű témának a feldolgozását is megkezdjük.

    A segédanyag összeállítását a következőképpen valósítjuk meg. Először az adott témában (pl. Jeles napok – Július, aratás) írunk egy tág, nagy ismeretanyagot magában foglaló dokumentumot a pedagógusok részére. Ez tartalmazza az adott anyaghoz szükséges háttérismeretet, forrásokat, képi-, videó-, és hanganyagokat, a tananyagban szereplő kulcsfogalmak magyarázatát, az egyes részekben rejlő didaktikai lehetőségeket, ajánlásokat. Továbbá egy gyűjteményt a témához kapcsolható népi játékokról, népdalokról, kézműves ötletekről, drámajátékokról, lehetséges feladatokról. A következő lépésben készül egy prezentáció, amit konkrétan az órán használhatnak fel a tanárok, ezekben a gyerekek szókincsének, korosztályának megfelelő módon, gazdagon szemléltetve kísérhetik végig az anyagot. Harmadik lépésként pedig összeállítunk feladatlapokat, amik a tananyaghoz kapcsolódnak, és különböző korosztályok számára is megfelelő módon dolgozzák fel az ismeretanyagot.

    Már a munka elején kiderült, hogy ez egy nagyon tág téma, és nagy lehetőségek vannak benne. A fenti szisztémát követve könnyen lehetne ezt a módszert megosztani, és akár több ösztöndíjast bevonni a munkába. A helyi pedagógusok szívesen megosztanák a majdan elkészült anyagokat a diaszpórában élő más intézményekkel is. Az oktatás támogatása nagyon változatos módokon valósulhat meg, de a gyakorlati útmutatás, segítség, például egy ehhez hasonló rendszer kialakítása komoly terheket vehet le a sokszor önkéntesen, szabadidőben tanító külhoni magyarok válláról.

 

Drozdovszky Dóra és Kiss Gergely