Szent István-napi ünnepség Sydney-ben

/ Constantinovits Kinga Katalin /
constantinovits.kinga.katalin képe
A New South Wales-i Magyar Szövetség augusztus 25-én tartotta meg a Szent István-napi ünnepélyt Punchbowl-ban.
cserkészek fellépése az ünnepélyenKengugró néptánccsoport fellépésecsoportkép az ünnepség utánKCSP Sydney ösztöndíjasi

A jeles esemény 14:00- kor kezdődött, de előtte már sokan megérkeztek és elfoglalták helyüket. Ízletes ebéddel, vendégszeretően várták a meghívottakat. Ez a vendégszeretet egyébként nemcsak Sydney-ben ,hanem egész Ausztráliában megtapasztalható a diaszpórában élő magyarság körében.

Az ünnepi műsor a magyar Himnusszal kezdődött, melyet a New South Wales-i Szövetség elnöki megnyitója követett. Ezt követően a Magyar Iskolából Németh Virág adott elő fuvolán két darabot: Wilh. Popp: Üdvözlet a magyaroknak, Weiner Leó: Rókatánc.

Ünnepi beszédet Fráter Olivér irodavezető, vezető konzul mondott, majd átadta az állami kitüntetéseket: Hollai Annának, a Magyar Karitasz Szövetség elnökének, és Harasta Emőkének, a Sydney Magyar Iskola igazgatójának.  Még egyszer gratulálunk Nekik!

Az állami kitüntetéseket a cserkészek előadása követte, amelyben jómagam is részt vettem. Produkciónkat lázas felkészülések, próbák előzték meg hetekkel korábban. A csapat lelkes tagjai az őrsgyűlések vége előtt próbáltak. Mi Szörényi Levente és Bródy János rockoperájából, az István a királyból adtunk elő részleteket, vers és éneklés formájában. Előadásunk az eredeti 1983-as bemutatót vette alapul. Úgy gondoltuk ezt a korszakalkotó, történelmi produkciót nem csak otthon, hanem a határokon túl is ismerik, és ez csak egy a sok apróság közül, ami összeköt bennünket, magyarokat. 

A műsorból a kenyéráldás sem maradt el, amit Breglec Árpád lelkész végzett. Utána Gáspár András ünnepi verseket szavalt: Kannás Alajos: Apám szánt és Vörösmarty Mihály: Szózat.

Az emlék ünnepélyt a Kengugró néptánccsoport zárta kalotaszegi és mezőségi táncokkal, melyeket a The Transylvaniacs népi zenekar kísért. Zárásként elénekeltük a Székely Himnuszt. Felemelő volt hallgatni, hogy ennyi magyar, a hazájától 15 ezer km-re is tudja és bátran,hangosan énekli a Székely Himnuszt!

 Úgy érzem méltón sikerült megünnepelni a magyar állam megalakulását és első magyar keresztény királyunk királlyá választását.