Reformáció 500 Clevelandben

Összefogás a magyar Clevelandi Keresztény Közösségben

/ Illés Bertold /
illes.bertold képe
A Reformáció 500. évfordulója alkalmából összefogott a clevelandi magyar keresztény közösség és a különböző felekezetek együtt és egymásért imádkoztak és dicsőítették az Urat nagy kegyelméért.
dsc_9186.jpgReformáció 500 ClevelandReformáció 500 ClevelandReformáció 500 Cleveland

Az október 29-i istentiszteleten jelen voltak a magyar keresztyén és keresztény egyházak clevelandi képviselői: Nt. Tamásy Éva a Nyugat-oldali Evangélikus Gyülekezet részéről és a Nyugat-oldali Református Templom részéről is, Ft. Dr. Krasznai Csaba püspök a Walton Hills-i Első Magyar Református Templom részéről, Dr. Marton Máriusz a Hetednapot Ünneplő Adventista Gyülekezet részéről, Dr. Kulcsár Sándor a Magyar Baptista Gyülekezet részéről, Nt. Tóth Péter a Lorain-i Református templomból, valamint Nt. Endrei Ferenc, Nt. Orosz Csaba református, Botánszky Igor adventista, és Dr. László Imre baptista nyugalmazott lelkészek.

Az istentisztelet a gyerekek műsorával kezdődött, akik igeversekkel és játékos dalokkal gazdagították a programot, amelyet a fiatalok szolgálata kövtett. A clevelandi magyar egyházak közös énekkara több énekkel is színesítette az ünnepi hangulatot.

Nt. Endrei Ferenc angol nyelvű kezdő imája után Ft. Dr. Krasznai Csaba hirdette angol nyelven az igét. Bevezető gondolatában az 500 évért, csak az Úrnak adta a dicsőséget mondva a híres latin mondást: „Soli Deo gloria”. Szónoklatában kiemelte az elődök munkásságának fontosságát, ugyanakkor arra kérte a hallgatóságot, hogy fogadják el Isten legdrágább kegyelmét, Jézus Krisztust és legyenek eszközök a gyülekezetek és felebarátaink újjászületésében folytatva a reformáció munkáját.

Az angol nyelvű rész után a magyar nyelvű rész első mozzanataként Mezei András atya olvasta fel az evangéliumból a boldog mondásokat (Mt 5:3-12), majd Kulcsár Sándor lelkipásztor kért áldást az igehirdetőre és a jelenlevőkre. Az igehirdetést magyar nyelven Dr. Marton Máriusz lelkipásztor végezte.

Az igehirdetések után az egybegyűlt gyülekezet az Úrvacsorához járult. Minden felekezetnek lehetősége volt a maga teológiai nézeteinek megfelelően a szentségekhez járulni.

Cleveland városa számos magyar közösségnek és sok-sok magyarnak otthona. Ez az összefogás példaértékű. Kívánom, hogy azoknak, kik magyar közösségekben, magyar közösségért dolgoznak, sok ilyen felemelő élményben legyen részük.