Petőfi versei dalban és műfordításban

/ Medvecki Szilvia /
medveczky.szilvia képe
A Német-Magyar Társaság Petőfi-estjén Kovács Adorján tartott felolvasást a ritkábban hallott Petőfi-versek német műfordításaiból. Az irodalmi esten Medvecki Szilvia megzenésített verseket énekelt.
Petőfi-estPetőfi-estPetőfi-est

A Saalbau Gallusban lezajlott rendezvényen Kovács Adorján tartott felolvasást a magyarokból és németekből álló közönség előtt Petőfi Sándor költeményeinek német fordításából és a költőről szóló könyvéből. Kovács Adorján Petőfi kevésbé ismert költeményeit fordította németre, és mind magyarul, mind németül megjelent könyvében a Petőfi életműről értekezik.

A Deutsch-Ungarische Gesellschaft vezetője, Hanzely Mária felkérésére néhány megzenésített verset énekeltem el a felolvasóesten, így a németül elhangzó lírai alkotások mellett zenében is felcsendültek költőnk sorai. A frankfurti Szent Erzsébet Magyar Katolikus Közösség orgonistája, Holló Zoltán kísérte zongorán a dalokat.

Az élményt teljessé tette a hallgatóság lelkesedése a németül megszólaló magyar versek iránt, és oldottá tette a hangulatot Kovács Adorján előadói stílusa is. A rendezvény kiváló lehetőség volt a közönség magyar részvevői számára, hogy egy teljesen új minőségben találkozzanak Petőfi ritkán hallott verseivel, a jelenlévő német nézőközönség pedig átélhette, hogy műfordítás segítségével megismerheti Petőfi Sándor költészetét.

Örömünkre szolgált a Német-Magyar Társaság tagjaival való találkozás, az alkalom utáni ismerkedés és beszélgetés is.