Néptánc-, népdal-, népi játék oktatás az Első Dél-Amerikai Iskolatáborban

/ Teszáry Miklós /
miklos.teszary képe
Az Első Dél-Amerikai Diaszpóra Iskolatábort 2019. július 6-9. között rendezték meg Córdoba mellett Anisacatéban. A festői környezetben fekvő, zárt táborhelyen több mint 80 fiatal ismerkedhetett meg a magyar nyelv alapjaival. A rendkívül változatos programban helyet kapott a népi ének, néptánc, és játéktanítás is, esténként pedig élőzenés táncházban rophatták a táborlakók.
Bolgáros a táncházbanKereselt táncolunkA kicsik is szeretnek táncolni

Az Első Dél-Amerikai Diaszpóra Iskolatábort 2019. július 6-9. között rendezték meg Córdoba mellett Anisacatéban. A festői környezetben fekvő, zárt táborhelyen több mint 80 fiatal ismerkedhetett meg a magyar nyelv alapjaival. A rendkívül változatos programban helyet kapott a népi ének, néptánc, és játék  tanítása is, esténként pedig élőzenés táncházban rophatták a táborlakók.

A táborban a magyar órák mellett műhelyfoglalkozásokon (népi játék, népdal-, néptánctanulás, kézműveskedés, íjászat) vettek részt a fiatalok. A csoportok forgó rendszerben, tanulócsoportonként váltották egymást a különböző helyszíneken.

A forgó műhelyfoglalkozások egyik állomása a néptáncoktatás volt: mivel a tábor résztvevői közül sokan most találkoztak életükben először a magyar néptánccal, ezért az oktatást somogyi ugrós táncokkal kezdtem. Emellett egyszerű formakészletű kör- és páros táncokat tanítottam Moldvából.

Esténként a délelőtt tanult táncokat táncoltuk tovább a táncházakban. Nagy örömömre szolgált, hogy a tanítást élő zenei kísérettel segítette a KCSP ösztöndíjasokból verbuválódott zenekar: Haskó János – koboz, Léránt Andrea – brácsa, dob, akiket a tábor magyarországi önkéntese, Teszáry Borbála hegedűvel irányított. A zenekar nemcsak a táncoktatásban, hanem a daltanításban is nagy segítséget jelentett.

A négy nap alatt a résztvevők megismerkedhettek a somogyi ugrós táncok alapjaival, megtanulhatták a moldvai táncok közül az ördög útja, keresel, kecskés, bolgáros, hoina, pálmácska táncokat.

Fontos eredménynek tartom, hogy az utolsó nap végére a gyerekek önállóan felismerték a zenekar által játszott zenét, és el tudták kezdeni már oktatói segítség nélkül is a táncokat.

Az uruguayi táncegyüttes tagjai közül is részt vettek a táborban, számukra egy rögtönzött kalotaszegi csárdás bemutatójával kedvesedtünk a hét folyamán.