Márton-nap Regensburgban

/ Pénzes Martin /
penzes.martin képe
Márton-napi játékos foglalkozást tartottunk a Bajorországi Magyar Iskola (BMI) regensburgi tagiskolájában 2019. november 15-én. Az esemény színhelye ezúttal is a Grundschule Hohes Kreuz volt.
Csapatok alakításaJátékos feladatok-1Játékos feladatok-2Eredményhirdetés

Rendhagyó napot tartottunk 2019. november 15-én a Regensburgi Konzuli Magyar Iskolában. A BMI többi tagiskolájához hasonlóan mi is megemlékeztünk az őszi, Szent Márton napjához köthető néphagyományokról, csapatverseny keretében. A foglalkozást megelőző héten a diákok az említett témáról tanultak, most pedig minderről játékos keretek között adhattak számot.

Első feladatként egy csapatnevet és rigmust vagy csatakiáltást kellett alkotniuk, amely kapcsolódik a november 11-i hagyományokhoz. Ezt követően három állomáshelyet kellett a csoportoknak meglátogatniuk, mindegyiken más és másféle feladatokat kellett megoldaniuk, melyek egyben anyanyelvi és kommunikációs képességeket is fejlesztettek.

Az egyiken Szent Márton legendáját kellett feleleveníteni, és a szöveg kulcsfogalmait szinonimákkal kifejezni, egy másikon szólásokat és közmondásokat kellett képek segítségével alkotni. És volt olyan is, ahol Márton-napi receptekkel és „liba lottóval” teszteltük a diákok szövegértési tudását.

A feladatok egyszerre voltak játékosak és viccesek, erősítették a tanulók magyartudását, és adtak ízelítőt magyar hagyományokból, népszokásokból. A foglalkozás eredménye talán mégis az, hogy a diákok külhonban is magyarnak érezhetik magukat.

Bár alapvetően versenyről volt szó, minden játékos oklevelet kapott a részvételért. Közös beszélgetéssel zártuk a napot, miután elfogyasztottuk az alkalomra készült finomságokat.