Márton-napi lámpás felvonulás a Stuttgart-Cannstatt-i Lutherkircheben

Apró fények a templomban

/ Stermeczki Andrásné Krisztina /
stermeczki.andrasne.krisztina képe
Márton napján, november 11-én a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezetben a gyermekek is ünnepeltek.
Márton napi felvonulásTemplomban a lámpásokkalLutherkircheKislámpások

Jeles ünnepre gyülekezett össze vasárnap, november 11-én a stuttgarti Luther-templomban a magyar protestáns gyülekezet apraja, nagyja. A templom névadójának nevenapján, Márton-napon, az elkészített lámpások mécsesei egyben a közösség 70. születésnapját is köszöntötték,egy képzeletbeli torta meggyújtott gyertyáiként. Az ünnepi istentisztelet közben a gyerekek a gyülekezeti házban készültek az „ajándék” átadására; megismerték Szent-Márton történetét, megtanulták a Luther által átírt gregorián himnuszt (Veni redemptor gentium – Jöjj népek Megváltója), majd elkészítették lámpásaikat, melyekkel azután a templomba vonultak. Az áhitatos csendet a fényt hozó gyermekek tiszta hangja törte meg, amint beléptek a kapun. Míg körbejárták a padokat, mind többen bekapcsolódtak az éneklésbe, míg végül az egész teret betöltötte az ünneplő közösség éneke. Az Isten házában való együttlétet imádság és elbocsátó áldás zárta, a születésnapi jókívánságok és köszöntések azonban csak ezután következtek. A nagy létszám ellenére családias, meghitt alkalmon lehetőség nyílott a közös múltbéli emlékek felidézésére is, hiszen fontos, hogy ezeket ne magunknak őrízzük, hanem megoszthassuk egymással, ily módon is gyarapítva és építve közösségünket.