Március 15-i megemlékezés Clevelandben.

Megtörtént a szereplő lista felállítása, és elkészült a forgatókönyv.

/ Szabó János /
szabo.janos2023 képe
Még február elején, a leköszönő Egyesült Magyarok Egylete vezetőjénél, Szentkirályi Endrénél, kezdeményeztem, hogy megrendezek egy március 15-i műsort. Mikor megkaptam az engedélyt, elkezdtem a műsor forgatókönyvét megírni.

Próbáltam minél több embert bevonni a programba, így megkerestem több egyház vezetőjét, illetve tanácsot kértem Pigniczky Esztitől, Szentkirályi Endrétől, kiket tudnék megszólítani ez ügyben.

Nem volt egyszerű az embereket megtalálni.

A felkért emberekkel tárgyaltam, kiosztottam a zenéket, énekeket és verseket. A zenét Magyarországról kértem a Hajdú Németh srácoktól, a Sarjú Banda tagjaitól. Egy meglévő összeállítást használtam, melyet a Heveder zenekar és Antal Tibor felvételén található. Tőlük engedélyt kértem, és kaptam a zenei anyag felhasználására. Kértem hölgyeket is, énekeljenek a produkcióban, és szívesen vállalták.

Megtörtént a szereplő lista felállítása, és elkészült a forgatókönyv.

Gőzerővel folyt a 15-i műsor összeállítása, véglegesítése. A szereplőkkel sokat beszélgettem, s a szabadságharc lényegét, magyarságunkért vívott küzdelmeket hangoztattam. Nagy figyelemmel és megértéssel, megéléssel fejlődtek, próbáról, próbára.

Március 17-én a Magyar Evangélikus templomban került megrendezésre a megemlékezés. Körülbelül kétszázan vettek részt a programon, mely egy óra negyvenpercig tartott. A műsor után nagyon sokan gratuláltak, de a legnagyobb elismerést egy 91 éves bácsi mondott: ő még amerikában sem, de Clevelandben főleg nem látott ilyen szép márciusi megemlékezést. Természetesen a szülők, a cserkészvezetők is nagyon elégedettek voltak a Regősök tiszta verseléséért, átéléséért, elmondásáért. Ezenkívül a táncok bemutatásának magas színvonaláért. A közönség szinte minden Kossuth éneket énekelt. A nemzeti dalt együtt mondták a szereplőkkel. Nagyon szép élmény marad az emberekben 2024. március 15-e.