Március 15-i megemlékezés

„Szökésének oka: Hazaszeretet”

/ Nagy-Portik Katalin /
nagy.portik.katalin képe
2020 március 8-án a stuttgarti magyar közösség a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet szervezésében emlékezett az 1848-as forradalom hőseire. Az ökumenikus istentiszteletet követően ünnepi műsor várta a gyülekezet tagjait, illetve vendégeiket a szeretetvendégségben.
Színi körElőadásFellépőkHuszár beszélget a gyerekekkel

A protestáns gyülekezet egykori lelkészpárja: Gémes István és neje, Katalin által 1975-ben létrehívott 1848-as témájú megemlékezések mára már legendává váltak. A mindenki által Pista bácsiként és Kati néniként ismert lelkészpár most is jelen volt az eseményen és örömmel látták, hogy fiúk, Gémes Pál továbbviszi a hagyományt.

Ebben az évben is egy  színvonalas előadást láthattunk, melynek témája a magyar huszár, címe pedig „Szökésének oka: Hazaszeretet” volt.

A Gémes Pál által összeállított műsort előző évekhez hasonlóan a Stuttgarti Amatőr Színjátszó Kör és a Csöbörcsök Táncegyüttes, idén kiegészülve a Konzuli Magyar Iskola néhány diákjával, közösen varázsolták színpadra.  A színészek és táncosok megjelenítették őseink igazi, mély hazaszeretetét, amikor az édesanyák még saját gyermekeik személyes boldogulása elé állították a hazához való hűséget, és a huszárok életüket is kockáztatva indultak azt szolgálni.

A színjáték alapját Jókai Mór Kőszívű ember fiai című regénye adta. A Bécsben szolgáló Baradlay Richárd elköteleződésének lehettünk tanúi, amikor Richárd kapitányt meggyőzi édesanyja és szerelme a magyar haza iránti szeretet fontosságáról a császárnak tett esküvel szemben Mérlegelve a két dolgot, meghozza döntését, miszerint csapatával hazaindul és a haza szolgálatába áll. A jelenetben játszott Vita Norbert, Knill Réka, Knill Zsolt és Nagy-Portik Katalin. A darabot rendezte Tamás Péter.

A Csöbörcsök Táncegyüttes három részletben, több korosztályt megmozgatva lépett színpadra Márton Csaba és Székely Edina Emőke koreografálásában és rendezésében. Láthattunk toborzót, a hazaérkezett huszár beszélgetését gyerekcsoporttal, illetve a szabadságharc leverése utáni táncmulatságot.

Előző évekhez hasonlóan idén is jelen voltak a stuttgarti intézmények és szervezetek vezetői, képviselői. A Magyar Főkonzulátus képviseletében Dr. Berényi János főkonzul, Dr. Kovács Rita Teréz, Haidinger Zsuzsanna, Dr. Horváth Dániel, Dr. Bencsik Dávid, a Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Dr. Szabó Dezső, a Római Katolikus Gyülekezet plébánosa Dr. Tempfli Imre atya, az Erdélyi Világszövetség elnöke, Tamás Péter, és a Csöbörcsök Táncegyüttes vezetője Kemény József.

Örvendetes volt, hogy részvételével mind az öt stuttgarti KCSP ösztöndíjas emelte az esemény színvonalát. Így a Konzuli Magyar Iskola ösztöndíjasa, Tompos Szilvia, a 81. számú Dobó István cserkész csapat ösztöndíjasa, Kovács Bence, a Csöbörcsök Táncegyüttes ösztöndíjasai: Márton Csaba és Székely Edina Emőke, valamint az Erdélyi Világszövetség ösztöndíjasa, Nagy-Portik Katalin munkájukkal mind hozzájárultak az ünnepség létrejöttéhez.  

Az ünnepélyen igazi közösségi összefogással tisztelgett az 1848-as szabadságharc emléke előtt a stuttgarti magyar közösség .