Magyar karácsonyok Észak-Németországban

/ Juhos Barnabás /
juhos.barnabas képe
Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói szolgálat karácsony közeledtével minden gyülekezetben megemlékezett arról, hogy mit is ünnepel a keresztyénség ezen az ünnepen.

Minden évben nagy igényt mutatnak az észak-németországi közösségek arra, hogy magyar karácsonyt ünnepelhessenek. A karácsonyi énekek, igehirdetés mellett nem maradhatott el a betlehemezés, illetve gyermek műsor sem.

A göttingeni, brémai valamint a hildesheimi gyülekezet betlehemes játékban emlékezett meg arról, milyen körülmények között is jött világra Jézus Krisztus. A résztvevők igyekeztek magukra ölteni azt az öltözetet, amely leginkább jellemezte az adott szereplőt, ez által is jobban átélve és átérezve a karácsonyi üzenetet. A játék alatt számos ének is elhangzott, ami színesebbé tette a műsort.

Hannoverben a Magyar Ovi-Suli gyermekeinek műsora mosolyogtatta meg a résztvevőket. A kisebbek versmondással, énekszóval ünnepeltek, míg a nagyobb gyerekek Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című novelláját adták elő, hangsúlyozva ezzel, hogy mik is a valódi értékek.

Braunschweigben Pócsi Róbert zenei játéka és a „Csillagok párbeszéde” című műsor tette különlegessé az alkalmat. A gyerekek itt a műsor után, az istentiszteletről elvonulva hallhattak a karácsonyi történetről.

Hamburgban csak úgy, mint Hannoverben, a gyerekek teremtettek karácsonyi hangulatot, amire a hamburgi ösztöndíjas, Mártonffy Réka készítette fel őket.

Mind a hat istentisztelet keretén belül élhettek a résztvevők az úrvacsora jegyeivel, majd ezt követően mindenhol szeretetvendégségre került sor, ahol a gyerekek megkaphatták karácsonyi ajándékukat is.

Menkéné Pintér Magdolnával, a gyülekezet vezető lelkésznőjével együtt mondhatjuk el, hogy Isten áldását tapasztaltuk ezeken az alkalmakon, és egyetértettünk abban is, hogy a következőkben folytatni kell ezen ünnepi alkalmak szervezését, hiszen láthattuk, milyen sokat jelent az itt élőknek, hogy bár a hazájuktól távol, de magyar anyanyelvükön hallhatták az örömhírt: Krisztus megszületett.