Köztársasági Elnöki kitüntetésben részesült a Bethlen Otthon lelkésze

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Nt. Nitsch Gábor református lelkész

/ Kertész Adrienn /
kertesz.adrienn képe
Magyarország New York-i Főkonzulátusán, az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának ünnepségén került sor az Amerikai Egyesült Államokban élő, a magyar diaszpóra közösségében kiemelkedő tevékenységet végző személyek állami kitüntetésére.
A kitüntetés átvételeA kitüntetés átvételét követőenbalról Szijjrátó Péter, középen gróf Tisza Ilona Nitsch Gáborné, jobbra Nt. Nitsch GáborA Magyar Arany Érdemkereszt

Idén három személy: Nagy Ildikó, a New York-i Magyar Ház igazgatója, Dr. Polgárné Turcsányi Mariann, a Bostoni Magyar Iskola (Boskola) vezetője, valamint Nt. Nitsch Gábor, a pennsylvaniai Ligonierben levő Bethlen Otthon vezető lelkésze kapott kitüntetést kiemelkedő tevékenységének elismeréseként. Az ünnepségen Szjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tartott fórumot “Világpolitikai változások, Magyarország előtt álló kihívások” címmel. Ezt követően került sor a kitüntetés átadására a március 15-i ünnepség keretében.

Nagytiszteletű Nitsch Gábor állami kitüntetése nagy büszkeség a Bethlen Közösségben élő magyarok, s az Amerikai Magyar Református Egyház minden tagja számára. Örülünk annak, hogy értékes és eredményes munkáját az anyaországban is megbecsülik, számon tartják és ennek elismeréseként ebben a megtisztelő díjban részesítették a Bethlen Közösség Lelkigondozói Osztályának Igazgatóját. Jó látni azt, hogy aki odaadással, szeretettel és elkötelezettséggel végzi hivatását, annak a munkájára mások is felfigyelnek és értékelik azt. Nagytiszteletű Nitsch Gábor arany érdemkeresztje mellé kapott emléklapjában a következő írás olvasható:

Magyarország Köztársasági Elnöke Nitsch Gábor református lelkész, a Bethlen Otthon – a Amerikai Magyar Református Egyházak Otthona káplánja részére az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar református közösség szolgálatában, valamint az idősek fizikai és lelki gondozása érdekében több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományoztam.

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!