„Kinyújtom a kezem, hidat építek és egy közös célért harcolok: szabadon és békében élni"

/ Bánkúti Dalma /
bankuti.dalma képe
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának a megünneplése október 23-án vasárnap a hágai Kloosterkerkben volt. Ez a nap minden résztvevő számára bizonyosan felejthetetlen marad. Külön öröm volt számunkra, hogy közel hatszázan gyűltek össze az ország minden részéből. Számos holland és magyar család, barátok, ismerősök és rokonok együtt vehettek részt a megemlékezésen.
56565656

Az  ünneplés hagyományosan délben, ökuménikus istentisztelettel kezdődött Mustó Péter SJ atya és Tüski Márta református lelkész igehirdetésével és Hegyi Barnabás orgonajátékával, eucharistiával és úrvacsoraosztással. Utána egyszerű szeretetvendégséget tartottunk.

Fél háromkor vette kezdetét a hivatalos ünnepély Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnökének vezetése alatt.   

A hollandiai magyar cserkészek kitűzték a magyar forradalmi zászlót, amelyet 1956-ban az első magyar menekültek nyújtottak át Juliána királynőnek, aki azt, a Királyi Ház Levéltárban helyeztette el, ahol a holland királyi koronát és a koronázási jelvényeket is őrzik. Sehol a világon nem őriznek 1956-os magyar forradalmi zászlót a nemzet legdrágább alkotmányos kincseivel egy helyen, csak Hollandiában.   

Holland részről megjelent Bert Koenders, Hollandia külügyminisztere,  Piet Hein Donner, a Holland Államtanács helyettes elnöke, Jozias van Aertsen, Hága polgármestere, továbbá Klaas Tigelaar, Voorburg-Leidschandam polgármestere és  Frans Rozenberg, Voorburg-Leidschandam város tanácsosa és Gábor Dzsingisz, a Hollandiai Menekültszervezetek elnöke. Magyar részről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Kocsis András, Hollandia magyar nagykövete és Kádár Zoltán, nemzetpolitikáért felelős államtitkári kabinet kabinetfőnöke vett részt az ünnepélyen a magyar nagykövetség tagjaival együtt.

„Kocsis Gyula egy volt közülük. Sok ezer más, a jogaiért kiálló, az elnyomással szembeszegülő fiatal magyarhoz hasonlóan ő is arra kényszerült, hogy elhagyja szülőföldjét. Felesége a lezárt magyar határok mögött rekedt négyéves fiukkal. Ez a kisfiú volt az édesapám.​" - Kocsis András

Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke megtartotta megnyitó beszédét. Beszédet mondott Kocsis András nagykövet, Bert Koenders holland külügyminiszter. „Hölgyeim és Uraim, ma mély tisztelettel tisztelgünk ‘ötvenhat’ hősei előtt. Nagyon sok minden köt össze bennünket. A szabadság győzelme ebben a legfontosabb."

Emellett Potápi Árpád János államtitkár és Gábor Dzsingisz a Hollandiai Menekültszervezetek elnöke, volt holland államtitkár is megemlékezett a forradalom hőseiről.

„Ma azért vagyunk itt, hogy tisztelegjünk azok előtt, akiknek bátorsága nélkül másképp alakult volna hazánk, Európa és a Világ történelme. Hogy – amiképpen 1956. november 8-án Hollandia szerte tették –, mi is megálljunk a mindennapok forgatagában egy pillanatra. Ma minden magyar Kanadától Új-Zélandig, Dél-Afrikától Svédországig azokra gondol, akiknek köszönhetően ma egyenes gerinccel állhatunk, szabadon élhetünk. Bárhol éljünk a világon, minket, magyarokat közös ünnepeink – március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a – lélekben együtt találnak. Kívánom, hogy miközben az októberi ifjak hősiességére emlékezünk, megélhessük a magyarság határokon átnyúló összetartozásának érzését is.​" - mondta köszöntőjében Potápi Árpád János.

Az emlékünnepély alatt hallható volt: Tóth Valentina zongorán, Szalai Éva zongorán, Kovács Kata  és Bálint Gábor éneke, az Amszterdami Magyar Kórus Burján Orsolya vezetésével és a Hágai Magyar Énekkar és Zenekar Hegyi Barnabás vezénylete alatt – előbbi Kovács Kata zenei vezetésével. Hoeks Györky Zsuzsa  Márai Sándor Mennyből az Angyal c. költeményét szavalta el.

Az ünnepély végén a cserkészek elvitték a forradalmi zászlót és a Hágai Magyar Nagykövetség és a Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége a templomban fogadást adott a jelenlevők számára.