Kilométereket Áthidaló Bibliaóra

/ Nyakas Máté /
nyakas.mate képe
A koronavírusnak és a miatta bekövetkezett lezárásnak, zárlatnak még így 4 év elteltével is lehet érezni a hatásait. Vannak olyanok, akik a mai napig csak akkor mennek nagyobb közösségbe, ha elengedhetetlen. Ezért nagyon sokan a vasárnapi istentiszteleteket és miséket is online látogatják. Ez itt Ausztráliában sincs másképp.
BibliaóraBiblia

A covidnak köszönhetően az itteni református gyülekezetek alkalmai is átköltöztek az online világba. A pandémia enyhülésével az istentiszteleteket újra a templomban tartják, de a távolságra való tekintettel, amely nem csekély itt Ausztrálián belül, a bibliaórák az online térben ragadtak. Ez először engem is érdekesen érintett, hisz nem gondoltam volna, hogy ott is meg lehet teremteni a meghitt és családias légkört. De ahogy egyre jobban megismertem Sydney-t és az itteni magyar közösséget, rájöttem, hogy ez nem így van.

Az internet itt lehetőséget ad olyan személyeknek is bekapcsolódni, akik a távolságok miatt nem tudnának részt venni személyesen. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, azt fontos megjegyezni, hogy Sydney körülbelül 120 kilométer hosszú és 80 kilométer széles nagyváros. Itt az embereknek rengeteget kell utaznia ahhoz, hogy eljussanak A-ból B-be.

De milyen is ez a bibliaóra? Az igazat megvallva meglepett, hogy az emberek milyen különböző helyekről kapcsolódnak be: Melbourne, Adelaide és Sydney különböző pontjairól, de vannak olyanok is, akik Magyarországról és Erdélyből, azaz 15000 kilométerről jeleneznek be. Ezeken az alkalmakon a lelkipásztorok magas szintű teológiai tudást adnak át a híveknek mindazok mellet, hogy megbeszélik a jelenlévőkkel, hogy ki mit gondol, és hogy számára mit jelent az adott bibliai igeszakasz.

Az elmúlt hetekben olyan élményben volt részem az itteni keresztyén közösségben, amit nem lehet egyszerűen szavakkal leírni. Az alkalmakon, amelyeken részt vettem úgy éreztem magam, mintha mindenki ott ülne mellettem, egymás hite és tudása által épülhettünk, az emberek bizonyságtételei melegséggel töltöttek el. Részese lehettem annak a csodának, hogy nem, csak ha az emberek személyesen gyűlnek össze, hanem a virtuális világban, akkor is igaz az, amit Jézus mondott a tanítványoknak:

„Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté18,19-20)