A két- és többnyelvűek önmeghatározásáról - Prof. Dr. Navracsics Judit előadása a Bécsi Magyar Otthonban

/ Dancsa Anita /
dancsa.anita képe
A Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszéke, az Ausztriai Magyar Kutatóintézet és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége tudományos előadássorozatának keretén belül Prof. Dr. Navracsics Judit, a Pannon Egyetem (Veszprém) Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet igazgatója tartott előadást a Bécsi Magyar Otthonban.
Prof. Dr. Navracsics JuditProf. Dr. Navracsics JuditProf. Dr. Navracsics Judit előadása a Bécsi Magyar OtthonbanProf. Dr. Navracsics Judit előadása a Bécsi Magyar Otthonban

A rendezvényt ao.Univ.Prof.Dr. Seidler Andrea, a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében bemutatta Prof. Dr. Navracsics Juditot, a veszprémi Pannon Egyetem nyelvészprofesszorát. Dr. Navracsics Judit fő kutatási területei: a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásai, második nyelvelsajátítás és harmadik nyelvelsajátítás, a kétnyelvű mentális lexikon, a kétnyelvű beszédfeldolgozás, szófelismerés és mondatértés. Az Alkalmazott Nyelvtudomány c. folyóirat főszerkesztője. A Central European Research Group for Mulitlingualism kutatócsoport titkára. Több nemzetközi kutatási projekt közreműködője.

A professzor előadásában először kutatási területéről és kutatási tapasztalatairól beszélt, majd a két-és többnyelvűek önmeghatározásának problematikáját mutatta be számos kutatási példán keresztül. Az identitás fogalmát két szemszögből definiálta: az Ethnos, mint magánszféra (érzelmi hozzáállás, nyelv, kultúra, irodalom, szülőföld, kötődés, rokonság) valamint a Demos, mint közéleti szféra (állami, társadalmi szintű, demokratikus, állampolgári jogok gyakorlásának lehetősége, iskoláztatás, érvényesülés) csoportosítás alapján. Ezután az identitás tartalmát határozta meg az EU országok, Európa, és a világ szemszögéből. Beszélt a globalizáció nyelvi hatásairól Európában, bemutatta a nyelv, a kultúra, az identitás összefüggéseit. Tanácsokat fogalmazott meg a vegyes házasságokban élők számára és számos kutatási példán, kétnyelvűek vallomásain keresztül bepillantást engedett a két- és többnyelvűek saját származási, nyelvi és személyiség meghatározásába.

A prezentáció végén a Navracsics Judit a téma iránt aktívan érdeklődő hallgatóság kérdéseire válaszolt, sokan a saját tapasztalatukat is megosztották az előadóval, a jelenlévőkkel.

A tudományos előadássorozat keretén belül 2016. november 30-án Dr. habil. Forgács Tamás Sherlockként a szavak erdejében – nyelvészeti nyomozás érdekes kifejezések nyomában címmel tart előadást.