Istentisztelet a saskatchewani Békeváron és látogatás a kaposvári kőtemplomnál

A Saskatooni Magyar Egyesület tagjai elutaztak az első magyarok által alapított településekre Kanadában

/ Viakter Olga /
viakter.olga képe
Saskatchewan tartomány Kanada középső részén helyezkedik el. Számunkra talán legnagyobb különlegessége, hogy a 19. század végén ide érkeztek először magyar telepesek.
Békevári magyar református templomLatorcai Csaba ünnepi beszédeA békevári templom falai köztA kaposvári magyar katolikus templom

Ahogy napról napra jobban megismerem ezt a vidéket, egyre lenyűgözőbbé válik, hogy az egykoron ide érkező magyarok milyen nagymértékben igyekeztek és mai is igyekeznek megőrizni kultúrájukat, anyanyelvüket és vallásukat ilyen távol az anyaországtól.

2019. március 10-én Saskatoonból hajnalban indultunk útnak a Saskatooni Magyar Egyesület elnökével és tagjaival, név szerint Alexandrovici Bottyán Évával, Fabian Hooper Elizabeth-tel valamint Schvarzkopf Évával, hogy ellátogassunk két, Kanadában az első magyarok által alapított településre. Az első úti célunk a Saskatoontól nagyjából 400 kilométerre található Békevár település volt. Békevár Kipling községben helyezkedik el.  Ezt a térséget a magyarok telepítették be már az 1898-as évektől kezdődően. A békevári református közösség számára kezdetben nem volt könnyű az élet, hiszen a tartományra különösen jellemző, csontig hatoló hidegben kellett az érintetlen földet megművelniük. Ennek ellenére mégis erős magyar közösséget hoztak létre, melynek központjául 1911-ben megépítették Békeváron Kanada első, magyarok által épített református templomát. A mára már emlékműnek számító épület terveit a debreceni református templom, valamint a nyugat-magyarországi jáki templom ihlette.

Békeváron rendhagyó ünnepségre került sor, mivel március 10-én, vasárnap ennek a csodálatos építménynek a falain belül magyar istentiszteletet is hallhattak az egybegyűltek. A különleges istentiszteletre Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára is ellátogatott Magyarországról. Továbbá az ünnepségen tiszteletét tette Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete; Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács Kanadai Regionális Elnöke és a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke; Szenthe Sándor, tiszteletbeli konzul; Gene Makowsky, a tartományi minisztérium, parkokért, kultúráért és sportért felelős minisztere és Steven Bonk tartományi mezőgazdasági miniszter, parlamenti képviselő.

A templom egyhamar megtelt magyar ősökkel rendelkező vendégekkel, akik nagy mosollyal és kedves szavakkal fogadták a távolról érkezőket. Az istentisztelet első felében a közösség tagjai angolul hallhatták a lelkész szavait, amelyeket gyönyörű egyházi énekekkel kísértek a hívők. Majd a Calgaryból érkezett Nt. Bocskorás Enikő, református lelkésznek köszönhetően magyar istentiszteletre is sor került, melynek keretein belül egy magyar egyházi éneket és a magyar himnuszt is elénekelték a résztvevők.

Az istentiszteletet követően Ódor Bálint tiszteletét fejezte ki a jelenlevőknek, majd felkérte Latorcai Csabát ünnepi beszédének megtartására. Az államtitkár úr nagy örömmel köszöntötte az egybegyűlteket. Elismerését fejezte ki a közösségnek, hogy a mai napig hűek maradtak magyarságukhoz és elmondta, hogy a magyar kormány támogatással kívánja elősegíteni a békevári templom következő generációk számára történő megőrzését. Beszédében megemlékezett Szabó Jánosról is, akinek nevéhez fűződik Békevár alapítása, valamint kiemelte a 2011 óta működő Diaszpóra Tanács jelentőségét, melynek egyik eredményeképp 2013-ban elindulhatott a Kőrösi Csoma Sándor Program is.

Az istentiszteletet követően a helyi hagyományőrző körnek köszönhetően a résztvevők ebéden vettek részt Kiplingben, melyen hagyományos magyar ételekkel várták a vendégeket. A közös délután nagyon jó hangulatban telt el. A jelenlevők közül, aki csak tudott felszólalt vagy hozzánk szólt magyarul. Igazán különleges, hogy az ott élő emberek, mennyire büszkék származásukra és még ma is ápolják a magyar kultúrát.

Utunk második állomása az Esterhazytól 3 kilométerre található kaposvári magyar katolikus templom volt. Az egykoron két különálló település, Kaposvár és Esterhazy mára közigazgatásilag egyesült és Esterhazy néven találhatjuk meg. Eszterházy Pál Oszkár segítségével 1886-ban 35 magyar család jutott földhöz ezen a területen, akik a Kaposvár nevet adták a településnek. Az itt élők 1906-ban egy kőtemplomot emeltek, amely ma a Kaposvár Történeti Terület és Szabadtéri Múzeum keretein belül látogatható. 2018-ban Ódor Bálint is tiszteletét tette Kaposváron és közbenjárásának köszönhetően Magyarország Kormánya  támogatást nyújtott a kaposvári templom további megőrzésének érdekében.

Nagyszerű érzés volt ezeken a településeken járni, tisztelettel gondolni az egykoron és a máig itt élő magyarokra. Bízom benne, hogy az utóbbi években elindult összefogásnak köszönhetően, még sok generáció tapasztalhatja meg ezeknek a közösségeknek, településeknek és épületeknek az értékét.