Irodalmi előadás a Bécsi Magyar Otthonban

/ Kukovics Mihály /
kukovics.mihaly képe
S. Varga Pál irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja tartott előadást 2019. novemberében a Bécsi Magyar Otthonban nagytermében.
...

Az előadó a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének, majd a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetének igazgatóhelyettese, 2016-tól igazgatója. Kutatásai homlokterében a 19. századi magyar irodalom nemzeti jellegének vizsgálata áll. Az előadás a Klasszika és romantika a magyar lírában címen hangzott el.

Három jelentős magyar költő, Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály verseit mutatta be. A természethez és a történelemhez való viszonyt vizsgálta négy versen keresztül. Két csoportra fókuszált most, ezek a tájversek és hazafias versek. A hazafias versek majdhogynem háborús versek, melyeket nagy háborúk ihlettek. Felhívta a figyelmet a versekben szereplő görög és római helységnevek használatára. Az előadó a különböző stílusokat festmények segítségével tette szemléletesebbé. A rendezvényt a hallgatóság kérdései zárták.