Innsbruckban is hazavitték a hívek a magyar szót

/ Varga Gabriella /
varga.gabriella képe
A 2016. október 8–9-i innsbrucki Márton Áron-napok nyitóeseményén, a Márton Áron élete és munkássága című vándorkiállítás megnyitóján e sorok írója Vidd haza a magyar szót! címmel közös játékot hirdetett gyerekeknek és felnőtteknek. Azt kértem a tiroli magyaroktól, írják meg egyetlen mondatban, hogy mi és miért ragadta meg őket legjobban az év folyamán nekik ajándékozott Márton Áron-kiadványok valamelyikéből. A válaszok beküldésére – a száz euró értékű, magyar nyelvű képes album-, DVD- és könyvkiadványokat tartalmazó fődíj-ajándékcsomag reményében és az ennél kicsit szerényebb vigaszdíjak biztos tudatában – két és fél hónap állt rendelkezésre. A játékra a cserkészcsapaton kívül nyolc felnőtt jelentkezett, ők valamennyien a karácsonyi ünnepségek alkalmával vették át nyereményajándékaikat.
Együtt az innsbrucki cserkészekkelKarácsony-ünneplés az innsbrucki katolikus közösséggelHirschberger Raimund diakónus és Nagy-György Attila atyaA hívek egy része 2016. december 18-án Innsbruckban a Magyar Házban

Írd meg nekünk egyetlenegy mondatban, hogy mi és miért ragadott meg Téged leginkább ebből a kiadványból! Ez lehet egy cikk, egy kép, egy bekezdés, egy mondat, egy szó… bármi! Add át a választ Attila atyának vagy küldd el nekem a megadott e-mail címre! A válaszokat összegyűjtjük és decemberben kisorsolunk egy nyertest, akinek száz euró értékű ajándékkosár lesz a nyereménye, amely által akkor is „hazaviheti majd a magyar szót”! Akinek nem kedvez a sorsolási szerencse, az sem marad díjazatlanul: mindenki, aki a játékban részt vesz, de a fődíjat nem nyeri el, vigaszdíjat kap! Ugye kár lenne ebből kimaradni? Várjuk a válaszokat december közepéig, hogy a főnyereményt betehessük valakinek a karácsonyfája alá! – így szólt a játékfelhívásom szövege, amit nyomtatott formában is mindenki kézhez kapott a játék tárgyául kijelölt kiadványokkal együtt. A játékosok végül a 2014-es kiadású, „Szórja fényét a világon szerteszét” – A Jakab Antal Keresztény Kör tisztelgése a 75 éve szentelt Márton Áron püspök emléke előtt című füzetet választották. A cserkészcsapatnak a könyvecske címe tetszett a legjobban: „Szórja fényét a világon szerteszét”, mely P. Bíró Antal OFM In memoriam Márton Áron című verséből való, s ez a vers szolgált Nagy-György Attila atya játékra jelentkezésének is az alapjául. A felnőttek közül nyolcan kapcsolódtak be a játékba, és érdemes egy pillantást vetni arra, hogy melyek voltak azok a gondolatok, amelyek őket a kiadványból a leginkább megragadták (a zárójelben az idézetek helyét tüntettük fel):

Antalóczy Izabella: „A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint meg soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk” – Márton Áron Templom és iskola című írásából (16. oldal).

Csonka család: „A kultúrát nemzetek teremtik, de a nemzeti élet biztosítéka a kultúra. Sőt több mint egyszerű biztosíték: a nemzet kultúrájában él” – Márton Áron Nemzet és kultúra című írásából (13. oldal).

Szépné Oreskó Gabriella: „Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkozniok kell” – Márton Áron püspöki beköszönő szentbeszédéből, Kolozsvár, Szent Mihály-templom, 1939. február 12. (12. oldal).

Horváthné Vajdics Mariann: „Az emberrel való sorozatos visszaélések indították a világot, hogy főként a második világháború után figyeljen az ember jogaira és méltóságára” – Márton Áron püspök búcsúzó körleveléből (18. oldal).

Aponyi Edit: „Új Főpásztorotokat fogadjátok szeretettel és készséges engedelmességgel tegyétek számára könnyebbé a kormányzás gondjait és felelősségét” – Márton Áron püspök búcsúzó körleveléből (17. oldal).

Bodó Mónika: „Mai világunkban, a konkrét világban teljesítsük lelkiismeretesen küldetésünket” – Vencser László Két nagy főpap üzenete című beszédéből (36. oldal).

Bakonszegi Ibolya: „Ahogyan Jézus a mai Evangélium szerint apostolait a világban hagyta, hogy abban szolgáljanak, Mindszenty József és Márton Áron is ebben a világban, az adott történelmi korban, helyzetben vállalták és teljesítették emberi, keresztényi, főpásztori hivatásukkal járó feladataikat” – Vencser László Két nagy főpap üzenete című beszédéből (35. oldal).

Nagy-György Attila, az innsbrucki magyar katolikusok lelkészének játékra jelentkező levele pedig így szólt: „Szeretném kiegészíteni Bíró Antal atya versének utolsó versszakát két szóval: »Áron püspök Erdély egén / Legragyogóbb csillag vagy, / Fáklya voltál életedben, / Halálban is az maradsz! / Ez a csillag szórja fényét / A világon szerteszét, / Hogy hirdesse püspökünknek / Csodálatos életét INNSBRUCKBAN IS!«” Levelében továbbá megjegyezte ezt is: „…a hívek indítványozására minden magyar szentmisénk végén elimádkozzuk közösen püspökünk boldoggá avatásáért az imát…”

Eredményhirdetés a cserkészek körében: mindenki nyert

December 17-én Innsbruckban a Magyar Házzal szemben lévő evangélikus templomban a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat karácsonyi ifjúsági igeliturgiájának és karácsonyi ünnepségének végén Csibi Krisztinával, a Magyarság Háza igazgatójával közösen sort kerítettünk a játék első innsbrucki – cserkészek körében történő – eredménysorsolására. 

  

Az izgalom kellő fokozása után addig sorsolgattunk, ameddig minden cserkész kezébe ajándékot nem adtunk – egy 2017. évi forgatós falinaptárat –, majd a Kőrösi Csoma Sándor Program egy Reményik- és egy Dsida-verseskötetet, egy Toldi-regényt és egy 2017-es kalendáriumot tartalmazó fődíját pedig a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat nyerte. Csibi Krisztina különdíját – mely a Székelyföldi Legendárium Udvarhelyszék hangoskönyvét, A Rétyi Nyír, a Babba Mária és A táltos asszony című rajzfilmeket tartalmazó DVD-t, Székelyföld turisztikai értéktérképét és Family on Board! öntapadós matricákat tartalmazott – szintén a cserkészcsapat nyerte. 

Ezúton is mindenkinek szeretettel gratulálunk!

Sorsolás a felnőtteknél: a Csonka családnak kedvezett a szerencse

A felnőtt válaszadók között december 18-án este a Magyar Házban tartott karácsonyi szentmise után sorsoltuk ki azt a fődíj-ajándékkosarat, amely által a nyertes ugyancsak hazavihette a magyar szót. A képes albumot (Lukácsovits Magda, Márton Áron püspök portréfestőjének Fidem pinxit – A hitet festette című életműalbumát), egy DVD-t (Maksay Ágnes Márton Áron boldoggá avatási pere I–III című háromrészes dokumentumfilmjét, amelyben Nagy-György Attila atya is fontos szerepben tűnik fel), egy Reményik Sándor-verseskötetet (Valaki értem imádkozott), egy Dsida Jenő-verseskötetet (Édesanyám keze), egy Toldi-regényt (Sumonyi Zoltán: Vitéz nagyfalui Toldi Miklós), egy 2017. évi Katolikus Kalendáriumot, egy 2017. évi forgatós felnőtt- és egy forgatós gyermek-falinaptárat tartalmazó kosarat a Csonka család képviseletében Csonkáné Simon Ildikó nyerte el. Őt – ahogyan az imént ezt már megismertük – a „Szórja fényét a világon szerteszét” című kiadvány 13. oldaláról a következő Márton Áron-i gondolat ragadta meg legjobban: „A kultúrát nemzetek teremtik, de a nemzeti élet biztosítéka a kultúra. Sőt több mint egyszerű biztosíték: a nemzet kultúrájában él.” 

   

Mindazon további játékosokat, akiknek nem kedvezett a szerencse, a játékfelhívásnak megfelelően kivétel nélkül mind, a magyar szó hazavitelét ugyancsak lehetővé tevő vigaszdíjjal: 2017. évi könyvkalendáriumokkal kárpótoltuk.

A vers kiegészítése és az ima bevezetése a legfontosabb kihatás

Innsbruck derekasan kivette a részét a Márton Áron-emlékév programsorozatából: a március 13-i előadás, az október 8-i kiállításmegnyitó, az október 9-i ünnepi emlékmise és a Vidd haza a magyar szót! játékban való részvétel a közösség teljes nyitottságát és érdeklődését mutatta, az a tény pedig, hogy Bíró Antal atya versét kiegészítették két szóval, illetve hogy a Márton püspök boldoggá avatásáért szóló ima rendszeres elmondását is bevezették, nemzeti és keresztény értékeink iránti hűségüket és elköteleződésüket, összetartozásunkhoz való ragaszkodásukat fejezi ki, amiért illesse őket óriási köszönet.

Hála nektek, kedves innsbruckiak! Ti pontosan tudjátok és érzitek a szívetekben annak a himnusszá nőtt dalnak, dalsornak a nagy igazságát, ami az ’56-os megemlékezéseteknek is alapgondolata volt – hogy tudniillik: „Egy vérből valók vagyunk..., Egy vérből valók vagyunk..., Egy vérből valók vagyunk!...”