90 éves a Wellandi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség

Az Our Lady of Hungary, Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 90. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepet tartottunk Wellandon

/ Bodnár Erika /
bodnar.erika képe
Nagyon fontos eseményre került sor 2018. 11. 11-én 11:00 órakor a wellandi Magyarok Nagyasszony templomában felszentelésének 90.évfordulóján.
Képet készítette Kralovanszky BalázsKépet készítette Kralovanszky BalázsDíszvendégekÜnneplő hívek

Erre a jeles ünnepségre a katolikus hívek hitbuzgón, nagy lelkesedéssel készültek. A 11 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét Bergie Gerard Paul püspök, Miskei László atya, Deák Miklós atya, Bordage Norman atya celebrálták. Szép látvány volt, amikor a Kolumbusz Lovagok díszben kisérték a püspököt és az atyákat, igazán felemelő volt ezt látni. Bevonulási ének a „Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén…” volt.

Louise Dupont olvasta fel az olvasmányt angolul. Szöllősi László olvasta fel magyarul a szentleckét. Miskei László atya az evangéliumot magyarul olvasta. A püspök angolul prédikált, Mária országáról emlékezett meg és a templom 90 éves évfordulójáról. Majd ezt követte Miskei atya magyar nyelvű prédikációja, az egyetemes könyörgések felolvasása.

Miskei László atya pár mondata a szentbeszédből:

„Jónak lenni és a jót cselekedni sohasem volt könnyű, a mai világban különösen nehéz. Hosszú út vezetett idáig… 90 évvel ezelőtt alapították az egyházközséget és ez a felszentelt templom ma a kegyelem közvetítője. Ma hálát adunk az Úrnak a magyarság hitközségéért és a templomért itt Wellandon. Az alapítók és elődök ránk hagyott öröksége ma is bátorít, hogy mi is kapcsoljuk össze életünkben a magyar ügyet az Isten ügyével. Ápoljuk őseink örökségét a Szent Istváni örökséget a keresztény és magyar kultúrát, a buzgó vallásosságot, egymás megbecsülését, támogatását és segítségét. Tartsunk össze a nagy idegenben, távol hazánktól, hogy itt otthonra találjon sok Istent kereső és szerető ember. Ez a templom az Isten háza, az Egyház képe, a Mennyország előcsarnoka és az Imádság háza. Adja az Úr, hogy ez a templom és plébánia sokak otthona legyen! Áldja meg mindazokat, akik munkájukkal áldozatvállalásukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak e templom fenntartásához és még ma is szívükön viselik az egyházközség sorsát. Adja az Úristen, hogy ezt a házat mindig eleven lelki és közösségi élet töltse meg! Magyarok Nagyasszonya közbenjárására Isten áldja, óvja, védje az egyházközség híveit, mindazokat, akik ma velünk ünnepelnek és hálát adnak!” Ámen. Úgy legyen!

A felajánlási ének angol nyelven hangzott el:” As we brake the bread…” A szentáldozás alatt az „Ave Mariat” énekelte Hamiltonból Linda Guralski. A mise befejeztével elhangzott a Magyar Himnusz és utána a kivonulásra a „Boldog Asszony Anyánk… „

A szentmisét követően ünnepélyes ebéd következett a Wellandi Magyar Házban, ahol több mint 300 vendég ünnepelt együtt. Az ebéd után az ünnepi beszédek kezdődtek. A műsor vezetője Vukanics Lillien az Egyháztanács elnöke volt. Az első beszédet a püspök mondta, majd az angol politikusok követték. A Torontoi Magyar Főkonzulátusról megtisztelt bennünket Palkovist Valér főkonzul, aki gratulált a wellandi magyar hívőknek a templomuk 90. évfordulóján. A wellandi templom mennyezetén látható freskón Szent István felajánlja Szűzanyának az országot. Ezt a főkonzul hangsúlyozottan említette beszédében és arra buzdított, hogy ne adjuk fel magyarságunkat és keresztény gyökereinket.

A következő beszélő  Visi Magdi néni volt, aki 53 éve jár ebbe a templomba és 30 éve elnöke az Oltáregyletnek. Történelmi áttekintést adott: 90 év alatt ebben a templomban 15 pap szolgált, egy közülük Prelátus Horváth István, aki 49 évig szolgálta az egyházközséget. Miután megépítették a templomot, kezdetben angol papok voltak és akkor még latin nyelven miséztek mindenütt, de amikor magyarok voltak a templomban, akkor magyar volt a szertartás nyelve és ezért a hívők otthon érezték magukat. Isten áldását kérem a templomunkra! Isten áldását a plébánosunkra! Isten áldását a híveinkre!

Lillien Vukanics beszédében kiemelte: ez egy nagy nap a mi gyönyörű templomunk történetében. Az elmúlt 90 év alatt nagyon sok vallási szertartást és szép templomi ünnepet élhettünk meg itt, jó volna, ha a híveink létszáma gyarapodhatna.

Végezetül köszönjük Istennek a sok-sok áldást, a mi lelki vezetőnk hitét és munkáját és reméljük még sokáig fennmarad a templomunk.

 

A képeket készítette Kralovanszky Balázs