Európai magyar cserkészek Kiscsősz falujában

Kiscsősz: A magyar néphagyomány megélése

/ Potó István /
poto.istvan képe
2024. március 22. és április 1. között Kiscsőszön zajlott a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség Európai kerületének egyik legkülönlegesebb eseménye, a Regös tábor és a Regös segédtiszt képző tábor. Ezek a táborok a magyar néphagyományok ápolását és továbbadását szolgálják. Lehetőséget nyújtanak a diaszpórában élő fiataloknak, hogy mélyebben megismerjék a magyar kultúrát, népzenét, néptáncot.

A Regös tábor célja és programja:

A Regös tábor 12 éves kortól fogadja a résztvevőket, akik a tábor ideje alatt gazdag programokban vehetnek részt. A magyar népdalok, népzene és néptánc tanulása mellett a táborozók különféle néprajzi ismeretekkel: fafaragással, nemezeléssel, agyagmunkával gazdagodnak. A tábor különösen népszerű a fiatalok körében a jó társaság, kiváló szervezés és változatos programok miatt.

A Regös segédtiszt képző tábor (RST):

A Regös segédtiszt képző tábor (RST) célja, hogy a cserkészek közül azokat képezze tovább, akik a néprajz iránt különösen érdeklődnek. A képzés során a segédtiszt jelöltek mélyreható néprajzi ismereteket szereznek, és kutatási feladatokat végeznek. Az idei évben kilenc jelölt vett részt a táborban, akik Nyugat- és Kelet-Európából, Magyarországról, és még Amerikából is érkeztek.

Mitől regös ez a képzés?

A képzés két fő területre osztható: segédtiszti cserkésztudás és regös néprajzi tudás. A regös képzések különösen nagy hangsúlyt kapnak, és a jelölteknek komoly kutatómunkát kell végezniük. A kutatás eredményeit előadások formájában osztják meg, amelyeket a Regös tábor résztvevői is meghallgatnak. Ez a kölcsönhatás mindkét csoport számára hasznos, hiszen a táborozók tudása gyarapodik, és a segéd tisztjelöltek is mélyebb ismeretekre tesznek szert.

Az idei téma: Életfordulók és szokások

Az idei táborban az életfordulókhoz kapcsolódó szokások kerültek a középpontba. Az előadások a születés és keresztelő, a házasság és családalapítás, valamint a halál és temetkezés témáit dolgozták fel. Ezek a témák nemcsak a néprajzi tudás elmélyítésére szolgáltak, hanem lehetőséget nyújtottak a táborozóknak arra is, hogy jobban megértsék a magyar kultúra és hagyományok alapvető értékeit és jelentőségét. Az előadások révén a résztvevők betekintést nyerhettek az egyes életfordulókhoz kapcsolódó szokások történelmi hátterébe és kulturális jelentőségébe, ezáltal gazdagítva ismereteiket és erősítve identitástudatukat.

„Csak tiszta forrásból”

Az RST-ben különösen nagy hangsúlyt fektetnek a "Tiszta forrás" keresésére és kizárólag abból való szellemi és kulturális táplálkozásra. Ez azt jelenti, hogy a képzés során a résztvevők igyekeznek a autentikus és őszinte formájában megismerni és megőrizni a magyar néphagyományokat. Arra törekednek, hogy a néprajzi tudásuk forrása hiteles és tiszta legyen, ezáltal hozzájárulva a hagyományok tiszta formában történő továbbadásához. Ezen törekvésük célja, hogy a hagyományok ne csupán megmaradjanak, hanem valódi értéküket és jelentőségüket is megőrizzék.

Továbbá, a tábor minden évben szent időben, Húsvét idején kerül megrendezésre. Ez az időszak különös jelentőséggel bír, hiszen a Húsvét a megújulás, az újrakezdés és a hit időszaka, amely ünnepélyes keretet ad a hagyományok mélyebb megértésének és a közösségi élmények megélésének. A szent időszakban tartott tábor nemcsak a néprajzi tudás átadását szolgálja, hanem a résztvevők lelki és szellemi feltöltődését is, így az élmények és az itt megszerzett ismeretek maradandóbbak és értékesebbek lesznek.

A Regös tábor és a Regös segédtiszt képző tábor kiváló példa arra, hogyan lehet a magyar néphagyományokat életben tartani és továbbadni a fiatal generációk számára. Az ilyen események nemcsak közösségépítő erejűek, hanem hozzájárulnak a magyar kulturális örökség megőrzéséhez is.