Csillag avatás a Szent Márta templomon Nürnbergben

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
Erdélyből a mezőtelki református gyülekezet delegációja hozta 2017. január 6-án a Szent Márta megújuló templomára a csillagot, hogy reményt adjon a 2014-ben leégett templom újraépítéséhez. Az átvétel alkalmából az áhítatot Dieter Krabbe tiszteletes tartotta. Gondolata, miszerint úgy érkezett a csillag Mezőtelkiből – fényt hozni a nürnbergi református gyülekezetbe –, mint annak idején a napkeleti bölcseket vezette a Megváltóhoz.
Megérkezett a csillag.A delegáció.Áhitat az átvételkor.Csillag

A német református gyülekezet vette fel a kapcsolatot 1990-ben, egy segélyszállítmány révén, Gavallér Lajos mezőtelki lelkésszel. Ezt a találkozást több is követte, s így alakult ki a két gyülekezet közötti testvérkapcsolat. Az évek folyamán, a személyi változások ellenére, ez meg is maradt. Salánki Tibor gondnok tevékenysége által nagyon sok fejlesztést sikerült megvalósítani Mezőtelkiben. Ez tette lehetővé, hogy a rendszerváltás után visszaigényelt földek műveléséhez szükséges traktort és gépeket vásárolhassanak. A cél az volt, hogy a magyar közösség megmaradjon és ne kerüljön idegen kézbe a visszaigényelt föld. Később a Magyar Állam Szent István programja lehetővé tette, hogy az egyházak földet vásároljanak, így a mai napig felvásárolják a kiidősödött gazdák földjeit. Jelenleg 60 hektáron gazdálkodnak.   

A mezőtelkiek a Szent Márta templom leégésének hírére azonnal kifejezték együttérzésüket. A felújítás során alakult ki a gondolat, hogy egy csillagot adományoznak a gyülekezet részére, amit most a félig kész templom falai között tartott áhítat után, a két gyülekezet tagjai közösen helyeztek fel a templomtoronyra. Ezzel sikerült gyarapítani a magyar vonatkozású emlékeket Nürnbergben.