A clevelandi Szent Erzsébet egyházközösség 125 éves megalakulását ünnepelte

/ Fogarasi Rita Zsófia /
fogarasi.rita.zsofia képe
2017. október 17-én ünnepelte 125 éves megalakulását a clevelandi Szent Erzsébet egyházközösség. Az ünnepi szentmisén közel 500-an vettek részt.

Az Árpádházi Szent Erzsébet egyházközség volt az, amely Amerikában Böhm Károly atya vezetésével megépítette az első magyar római katolikus templomot. Jubileumi ünneplésüket ez a tény még jelentősebbé tette.
A hálaadó ünnepi szentmise 11 órakor kezdődött, főcelebránsa az egyházmegye új püspöke, Nelson Perez volt. A püspökkel együtt koncelebrált Roger Gries, a clevelandi egyházmegye nyugdíjas segédpüspöke, Antal András atya, a Szent Erzsébet templom plébánosa, Mezei András atya, a Szent Imre templomtól és Kiss Barnabás atya Detroitból, a Szent Kereszt templomtól.
Az egyházközösség ünneplésén részt vett a magyar kormányt képviselve Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a chicagói magyar főkonzul Dr. Bencsik Zita, Pálmai Zsuzsanna konzul asszony és kísérete.
A mise után ünnepi bankett következett a templom nagytermében. A banketten Frank Jackson, Cleveland polgármestere gratulált a közösségnek a mérföldköves évfordulóért és egy díszes oklevelet ajándékozott Antal atyának, aki közel 30 éve a Szent Erzsébet templom lelkipásztora. A banketten felszólalt Dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős államtitkár helyettes és Dr. Bencsik Zita, chicagói főkonzul asszony is és köszöntötték a Szent Erzsébet egyházközséget 125 éves fennállásuk alkalmából.
A magyar összetartás ezen ünneplése után, még egy jelentős ceremóniának szolgáltatott helyet a Szent Erzsébet templom. Délután 3 órakor Dr. Szilágyi Péter, helyettes államtitkár úr jelenléte mellett, állampolgársági eskütétel zajlott le. Köszöntjük legújabb honfitársainkat!