Az elmúlt évek egyik legsikeresebb Programévét zárták a júniusban hazatért Kőrösi és Petőfi ösztöndíjasok

A magyarság nagykövetei ismét útra keltek

/ Kőrösi Csoma Sándor Program /
korosi.program képe
A Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezéseként 2013-ban életre hívott Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) 2016/17. évben negyedik alkalommal valósult meg, míg a 2015-ben elindult Petőfi Sándor Program (PSP) a második ciklusát teljesítette. Az összesen 150 fő ösztöndíjas kiküldetése júniusban immár hivatalosan a végére ért.

Ösztöndíjasaink élményei és tapasztalatai sok tanulságot rejtegetnek magukban, amelyek megosztásához kínált fórumot a június 21-23. között megrendezett záró konferencia. Az eseményt megnyitotta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, értékelte Grezsa István kormánybiztos.

A kezdeményezés szünet nélkül folytatódik, hiszen a 2016/17. évi programév zárásával párhuzamosan, június 1-től már újabb 25 fő kezdhette meg magyarságépítő munkásságát a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a föld déli féltekéjén, Latin-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Afrikában.

Kőrösi Csoma Sándor Program

A Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjra szóló pályázati felhívásunk mind a mai napig az első, igazán nagy ívű és globális Program a rendszerváltoztatás óta, ami kifejezetten a diaszpórára irányuló és arra szabott kezdeményezés. A diaszpóra ernyőszervezetein, illetve a diaszpóraszervezetek elnökein keresztül jutottunk el azokhoz a mérvadó magyar egyházi és civil szervezetekhez, akiket azóta is minden téren partnereinknek tekintünk, és akik napjainkig ösztöndíjasaink ún. fogadószervezetei. A 2013. évi indulás során még csak 16 országban jelen lévő Program kezdetben 48 fő ösztöndíjast, 2014-től már 25 országban mindösszesen 100 ösztöndíjast tudhatott magáénak. A sikereken felbuzdulva 2017-től újabb létszámbővítéssel immár 115 főt számlálhatunk.  A Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, az anyaországi kapcsolatok erősítése, valamint a diaszpóra közösségi és kulturális életének megszervezése, magyar nyelvismeret fejlesztése és szinten tartása a kiérkező ösztöndíjasok közvetlen jelenléte és segítsége által.

Az elmúlt programévben a déli féltekén 2016. június és december között mindösszesen 6 hónapot tölthettek el ösztöndíjasaink, az északi féltekén 2016. szeptember és 2017. június között 9 hónap állt a jelöltek rendelkezésére, hogy kifejtsék tevékenységüket. Ez a 2017/18. évben sem alakul másképp, a létszámnövelésnek köszönhetően azonban újból ösztöndíjashoz juthatott Spanyolország és Dánia, valamint jelentősen növeltük az amerikai és Európán belül elsősorban a németországi gyakornokok számát, bár még így sem sikerült kielégíteni az összes benyújtott igénylést.

 

KCSP ösztöndíjasok területi eloszlása:

 

2016/17.

2017/18.

Latin-Amerika

10 fő

10 fő

Ausztrália

10 fő

14 fő

Új-Zéland

1 fő

1 fő

Dél-Afrikai Köztársaság

1 fő

1 fő

Izrael

1 fő

1 fő

Kanada

14 fő

17 fő

Egyesült Államok

20 fő

24 fő

Európa

42 fő (Németország 13 fő, Finnország 1 fő, Ausztria 4 fő, Franciaország 3 fő, Írország 2 fő, Svédország 6 fő, Svájc 2 fő, Norvégia 1 fő, Belgium 1 fő, Egyesült Királyság 5 fő, Hollandia 1 fő, Portugália 1 fő, Olaszország 1 fő)

47 fő (Németország 16 fő, Finnország 1 fő, Ausztria 4 fő, Franciaország 3 fő, Írország 2 fő, Svédország 5 fő, Dánia 1 fő, Svájc 2 fő, Norvégia 1 fő, Belgium 1 fő, Egyesült Királyság 7 fő, Hollandia 1 fő, Portugália 1 fő, Olaszország 1 fő, Spanyolország 1 fő)

 

A 2016/2017 évi ösztöndíjasok számára külön kihívást jelentett, hogy elődeiknek köszönhetően egyre határozottabban körvonalazódott az az egyébként is széles skálájú feladatkör, amellyel egy-egy ösztöndíjast megbíznak. Az erőteljesen megnövekedett igényeknek és elvárásoknak szinte kivétel nélkül megfelelt ösztöndíjasok idén a Program egyik legsikeresebb évét zárták a visszajelzések alapján! Nemcsak a már előkészített munkát voltak képesek folytatni, hanem sikerült kiegészíteniük és növelniük a közösségi események repertoárját és színvonalát! Hogy csak néhány példát említsünk: a svédországi ösztöndíjasok nagysikerű koncertturnét szerveztek ’56 alkalmával; Stuttgartban megszervezték az I. Nyugat-Európai Magyar Néptánc Fesztivált, Franciaországban az első Nyugat-Európai családi népművészeti táborát; publikációk ezrei és számos kutatás jelent meg ösztöndíjasaink tollából; bekapcsolódtak a Rákóczi Szövetség Határtalanul programjába; megemlékezéseket szerveztek Márton Áron tiszteletére; részt vettek a Gulág Emlékévben; versfolyamokkal segítették az iskolák közötti kapcsolatteremtést és még hosszasan sorolhatnánk érdemeiket.

Bízunk benne, hogy a most induló csapat a Program nevéhez méltóan szintén képes lesz tovább emelni a mércét! Az ösztöndíjasok előzetes felkészítésére egy 3-5 napos képzés keretében kerül sor, illetve folyamatos támogatást nyújtanak a Program lebonyolításáért felelős koordinátorok. A déli féltekére júniusban indult csoport felkészítése májusban zajlott le, a 3 napos rendezvény alatt a jelöltek megismerkedhettek a nemzetpolitika alapjaival, a diaszpóra történetével és jelenlegi helyzetével, valamint beszélgethettek a fogadóközösségek egy-egy képviselőjével. Az ösztöndíjasok első beszámolói már olvashatóak a Program honlapján (www.korosiprogram.hu).

Petőfi Sándor Program

A Petőfi Sándor Programot a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-ben a Kőrösi Csoma Sándor Programmal párhuzamosan indította a Kárpát-medence szórványmagyarságának segítése céljából. A program az egykori monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. Az első évben 50, majd 51, 2017/18-as programévben pedig már 65 fő ösztöndíjas fog részt venni. A Program második évében sikerült öt új települést bevonni, 2017-ben pedig a résztvevő szervezetek köre tovább bővülhetett. Új településként kerülnek be a helyszínek közé: Versec, Rimaszombat, Szeszta, Szenc, Nagybocskó-Gyertyánliget, Királyháza-Tekeháza, Szolyva, Petrozsény, Nagyszeben, Halmágy, Magyarlapád, és vannak olyan települések, ahova a tavalyihoz képest több ösztöndíjast tudunk küldeni.

A fogadószervezetek és a szórványban élő magyar közösségek egybehangzó visszajelzései alapján nagy szükség van az ösztöndíjasok hiánypótló munkájára. Csak néhány példa az eredmények közül: Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában, Horvátországban, Fogarason beindult, sok helyen pedig ismét újraindult a magyar nyelv oktatása. A macedóniai diákok közül idén kilencen sikeresen megkapták a magyar állampolgárságot az ösztöndíjas nyelvi felkészítésének eredményeként. Beregrákoson és Munkácson néptánccsoport, Aknaszlatinán cserkészcsapat, Lupényben citerakör, Kőhalomban népzeneoktatás indult. Az idei évtől Máramarosszigeten, Déván, Ungváron is új lendületet vett a gyermek-néptánc, illetve számos magyar közösségben működik ősz óta zenekar (Fülek) az ösztöndíjasok munkájának köszönhetően. A szervezési, oktatási feladatokon túl az ösztöndíjasok segítettek a szervezetek adminisztratív feladataiban, regionális és falusi turizmus fejlesztésében (Moldva, Nagykapos), honlapjaik kezelésében és pályázatok írásában egyaránt.

Összegzés

A Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program újabb bizonyítékait nyújtja annak, hogy a magyar önazonosságtudatot meg lehet élni az anyaországtól elszakított területeken és azokban a nyugati mikroközösségekben is, amelyek alapjait az egykor emigrációba kényszerült vagy kivándorolt magyarjaink fektették le, és melyek ma is virágzó közösségeket alkotnak. Felnézünk azokra, akik ezeket a magyarságépítő csoportokat működtetik, éltetik és örömmel tölt el minket, hogy az ösztöndíjprogramok által magunk is hozzájárulhatunk a munkájukhoz. Szintén elégedettséggel tölt el, hogy immár összesen csaknem négyszázan vannak, akik az egykori „Kácsépések” vagy „Petőfisek” táborát gyarapítják. Köszönettel tartozunk Nekik és a közösségeknek, akik befogadták őket. Nem utolsó sorban, ezúton is köszönjük az ösztöndíjasok helyszíni munkáját koordináló Mentorok munkáját, akik időt és energiát nem spórolva támogatnak közös nemzetegyesítő céljainkban!

Készítette:
Kontár Noémi
Kőrösi Csoma Sándor Program koordinátora