Advent a könyvtárban – a bécsi Bornemisza Péter Társaság rendezvénye

Ádventi üdvözlet klasszikus gitárzenével

/ Dancsa Anita /
dancsa.anita képe
A Balassi Bálint nevelőjéről, Bornemisza Péterről elnevezett bécsi székhelyű társaság decemberi összejövetele, a hagyománnyá vált „Advent a könyvtárban” rendezvény volt.
Advent a könyvtárban Advent a könyvtárban dr. Bartók MiklósWagner Szilárd, evangélikus lelkész

A Bornemisza Péter Társaság és az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet közös adventi rendezvényére minden évben hagyományosan december első hétvégéjén kerül sor.

A jelenlévőket ezúttal Dr. Bartók Miklós köszöntötte. Külön köszöntötte Wagner Szilárdot, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkészét, aki idén is elvállalta, hogy gondolataival adventi hangulatot hoz a hallgatóság szívébe, valamint a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium zenetanárát, Erdő-Schaffer Ritát és egykori növendékét, Szabó Lászlót, valamint három jelenlegi tanítványát: Pikler Mihályt, Ónodi Kristófot, Kocsis Mártont, akik klasszikus gitárjátékukkal tették meghitté az estét.

Az adventi rendezvényen Wagner Szilárd evangélikus lelkész beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a mai felgyorsult világunkban minden nagyon hamar elkészül, és ha körülnézünk a város díszbe öltözött, már állnak az első karácsonyfák az utcákon. Úgy véli, ez a konzum központú gondolkodás elveszi tőlünk az adventre való készülés lehetőségét. Ilyenkor az adventre való készülés, az Úr eljövetelére való várakozás folyamatára kell a hangsúlyt helyezni. Ennek nagyon szép szimbóluma az adventi koszorú és annak a fényei, amelyek négy héten keresztül épülnek. Az este igéjeként, elsőként az Ószövetség Zakariás próféta könyvének 9. fejezetének 9. versét „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.”, majd Péter első levele 2. fejezetéből „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” részt idézte. Gondolataival arra világított rá, hogy az adventi időszakban elmélkedjünk Jézusról, hangolódjunk rá lelkileg, készítsük elő az Ő érkezésének útját. Fontos az az út, amit ilyenkor bejárunk, ez az ünnep a fény ünnepe, ha valaki megismeri a világosságot, az végig kitart mellette. Az evangélikus lelkész számos személyes emlékkel erősítette meg advent üzenetét a hallgatóság felé. A felkészülés folyamatának megsegítéséhez az énekeskönyvből keresett példát, mégpedig 17. századból Valentin Thilo (1607-1662) szövegét, amely az 1657-es hannoveri énekeskönyvben jelent meg először ének formájában, és Ézsaiás könyvének 40.fejezetén alapul: „1. Várj, ember szíve, készen, Várd Isten Harcosát, Ki üdvösséged lészen, És békességet ád. Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok, Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok ő./ 2. Jól készítsétek útját, A Vendég már közel! Mi néki gyűlölt, utált, Azt mind vessétek el! A völgyből domb legyen, Hegycsúcs a mélybe szálljon, Hogy útja készen álljon, Ha Krisztus megjelen. / 3. Az Úr elé ha tárod A szív alázatát, őt nem hiába várod, Betér hozzád, megáld. A testi gőg: halál! De bűnödet ha bánod, Szentlelke bőven árad, S a szív üdvöt talál./ 4. Ó, Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve hív. Te készítsd el, tenéked Lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát, Habár szegény e szállás, De mindörökre hálás, Úgy áldja Krisztusát.” Befejezésül azt kérte, hogy az ünnepet személyesen, belsőleg éljük meg, ezekben a napokban elsősorban meghatározó legyen a család, vagy konkrét, Isten által megajándékozott idővel kapcsolatos esemény.

Az adventi rendezvény másik részében a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei klasszikus gitáron előadott műsorukkal tették bensőségessé az estét. Számos régi és huszadik századi zeneszerző és gitárművész, Fernando Sor, Luigi Legnani, Johann Sebastian Bach, Miguel Llobet, John Dowland, Antonio Lauro, Mertz János Gáspár, Farkas Ferenc, Leo Brouwer műveiből állították össze produkciójukat. A zenésznövendékek előadása elvarázsolta a közönséget, a lelkész gondolataihoz kapcsolódó zene átjárta a termet, elmélyülést adott az adventi időszakra, melyet az egybegyűltek vastapssal honoráltak.

Az előadást szeretetvendégség követte, miközben személyesen lehetett beszélgetni Wagner Szilárd evangélikus lelkésszel és megismerkedni a fiatal művészekkel.

A Bornemisza Péter Társaság következő, 2020. évi első rendezvényének meghívottja Demény Péter (Kolozsvár), író, szerkesztő, egyetemi tanár lesz. „Bécsi órakeringő. Egy város változásai az irodalmi időben.“ című előadása 2020. február 2-án, du. 17:30-kor kezdődik.  Az esemény helyszíne: Bécs, Capistrangasse 2/15.