Washingtoni 4. számú Bátori József Cserkészcsapat, Washingtoni Magyar Ház, Washingtoni Magyar Iskola, Ref. és Kat. Közösségek, Kossuth Alapítvány

Németh Ágnes (2016, 2017)
Németh Ágnes (2016, 2017)
Lovassy Zoltán Ákos (2019)
Lovassy Zoltán Ákos (2019)

Washingtonnak a II. világháború előtt nem volt számottevő magyar lakossága. Ennek oka főként abban keresendő, hogy az I. világháború előtti évtizedek nagy magyar emigráns hullámában túlnyomó részt kétkezi munkások érkeztek az Újvilágba. A két világháború között már több értelmiségi költözött a kontinensre, de ők nagyrészt New Yorkban telepedtek le. Washington térségében csak csekély számban bukkantak fel magyarok, ők viszont befolyásos diplomatákként és tudósokként voltak ismertek. A II. világháború utáni években Washington, már, mint a szabad világ fővárosa, egyre intenzívebben vonzotta a magyarokat, akik között sok tanult ember volt. Így érthető módon a fővárosban ma több aktív magyar szervezet is található.

A Washingtoni Magyar Ház elsődleges célja, hogy az Amerikában élő magyar származású embereket támogassa, számukra kulturális, oktatási és vallási hátteret biztosítson, és a fővárosban és környékén élő magyar származású lakosok és szervezetek számára valóságos és lelki otthont adjon. A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények a Marymount Egyetem épületében zajlanak.

A washingtoni 4. számú Bátori József Cserkészcsapat központja Falls Churchben található, de a cserkészeten túli, magyar vonatkozású rendezvényeket a Magyar Házzal együttműködve tartja. Így közösen emlékeznek meg a magyar nemzeti ünnepekről, tartanak előadásokat, karácsonyi vásárt és jótékonysági bált.

A washingtoni magyar katolikus és református közösség jó viszonyt ápol egymással. Ennek bizonytéka, hogy a nyolcvanas évek elejétől a református istentisztelet a harmadikról a negyedik vasárnapra került, hogy a vegyes felekezetű házaspárok mindkét magyar közösséget látogathassák. Az együttműködés az 1974-től indult magyar cserkészet terén is fontos volt, hiszen eleinte a cserkészek többsége katolikus volt, ma már a többség református.

2015. augusztus 29-én mérföldkő volt a közösség életében, hogy a washingtoni Immaculate Conception bazilikában, amelynek az altemploma jelenleg a katolikus szentmisék helyszíne, sor kerül egy Magyar Nemzeti Kápolna létesítésére, amely új lelki otthonnal ajándékozza majd meg a környék és a világ katolikus magyarságát.