Vancouveri Magyar Kultúrkör / Forrás Néptáncegyüttes / Kálvin Református Templom és Iskola

Ábrahám Dolli Csilla (2016, 2017)
Ábrahám Dolli Csilla (2016, 2017)
Arany János (2017)
Arany János (2017)
Horváth Balázs (2018)
Horváth Balázs (2018)
Szegletes Dorka (2018)
Szegletes Dorka (2018)
Rusin Diána (2019)
Rusin Diána (2019)

Az Egyesület egy kulturális céllal létrehozott nonprofit szervezet, amelyet vezetősége és tagjai irányítanak. Az évenként meghatározott feladattervben szereplő fő célkitűzései: a diaszpórában élő magyarság identitásának erősítése, segítése, kulturális programok szervezése, a magyar nemzeti ünnepek, megemlékezések méltó megünneplése és hagyományőrzés a Vancouver és környékén élő magyarság körében.

Az Egyesület alosztályai: Forrás Néptánccsoport és Csárdás Néptánccsoport (hetenkénti táncpróbákkal); Nimród Vadásztársaság; Vancouveri Magyar Színház csoport; valamint a Nosztalgia Klub (amely nem alosztály, de önállóan működő csoport)                       

A Magyarok Nagyasszonya Katolikus Egyházközösségen belül működik a cserkészcsapat és egy óvodás illetve kisiskolás csoport.

Az első Magyar Kálvin Református Egyház működteti a közösség magyar nyelvű iskoláját.

A Vancouveri Református Egyház Baráti körének tagjai általában az őszi hónapoktól kezdődően kora tavaszig tervezik programjaikat a vasárnapi istentisztelet után, így például kulturális programmal egybekötött ebédeket szerveznek a templom halljában.

A Kanadai Magyar Nők Országos Szervezete BC a Vancouver és környékén élő magyar nőket tömöríti. Feladatai között szerepel többek között az itt működő magyar szervezetek programjainak, rendezvényeinek segítése, amelyekben részfeladatokat vállalnak.

A Magyar Diaszpóra Tanács feladata a folyamatos kapcsolattartás, az ösztöndíjas itt tartózkodásának ideje alatti koordináció és egymás munkájának kölcsönös segítése. Az ösztöndíjas, érkezésekor minden vancouveri magyar szervezetről részletes információt kap. A a mentor és a helyettese szervezésével koordinációs találkozón vesz részt.