Finnországi Magyarok Egyesülete / Suomen Unkarilaisten Yhdistys

Búzás Eszter Bíborka (2016)
Búzás Eszter Bíborka (2016)
Somhegyi Katalin (2017)
Somhegyi Katalin (2017)
Albertné Joób Emese (2022)
Albertné Joób Emese (2022)
dr. Berta Eszter (2023)
dr. Berta Eszter (2023)

A 2010-es hivatalos állami nyilvántartások szerint a finnországi magyar népesség száma mintegy kétezer kétszáz főre tehető. Az ország összes megyéjében él magyar. A finn közvélemény előtt jelentős elismerést vívtak ki művészeink, képzőművészeink, orvosaink, kutatóink, az utóbbi időben pedig fiatal informatikusaink.

Az itt lakó magyarok zöme – mintegy százhatvan család – Egyesületünk tagja, illetve szakmai, egyházi csoportokba tömörülnek. Kevés azoknak a száma, akik sehova nem tartoznak. A tartósan itt élők számára elengedhetetlen a közösségi szerveződés, de az ideiglenes munkavállalók is szívesen bekapcsolódnak az egyesületi tevékenységbe.

Egy hivatalos közösségi szervezet megalakításának gondolata már 1992-ben felvetődött, és 1993. március 13-án meg is valósult. Egyesületünk már több évtizede hivatalosan bejegyzett formában működik, finnországi és nemzetközi kapcsolatai vannak, és a világ magyarsága is számon tartja. Működéséhez a szükséges minimális anyagiakat a fizető tagság adja, nagyobb rendezvényeinkhez pályázati úton nyerünk támogatást.

Az elmúlt évek folyamán sok fiatal magyar család érkezett Finnországba, főleg Nagy-Helsinki körzetébe. Közülük egyre többen válnak aktív tagjainkká, és tevékeny munkájukkal erősítik egyesületi életünket. Az évek során sokféle - mindenekelőtt kulturális - tevékenységet, szerveztünk. Örömmel támogattunk különféle kezdeményezéseket a magyar táncháztól kezdve a természetjáráson, és a gyermekeknek szervezett Bóbita-klubon át a cserkésztáborokig. Ezek közül ma már sokan önálló egyesületként működnek.

Alapelvként tartjuk szem előtt, hogy a külhoni magyarság megtartásának legfontosabb pillérei: a család, a magyar nyelv, valamint a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolása. Feladatunk, hogy ápoljuk a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat, támogassuk és segítsük az újonnan jövőket. Igyekszünk előmozdítani a fizető tagság és az itt élők közötti együttműködést, kapcsolatokat tartani Magyarországgal és a határon túli magyarsággal. Nemzeti ünnepeinket és jeles évfordulóinkat méltón megünnepeljük, és kapcsolatot tartunk a térség más magyar szervezeteivel, és a Finnországban működő magyar külképviseleti és finn társadalmi szervezetekkel.

Tevékenységünk fontos részét képezi a külföldi magyar egyesületekkel való együttműködés, ez elsősorban az északi és balti államok magyar egyesületeivel való szoros kulturális kapcsolattartást jelent. Tagjai vagyunk a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének is.