Finnországi Magyarok Egyesülete / Suomen Unkarilaisten Yhdistys

Búzás Eszter Bíborka (2016)
Búzás Eszter Bíborka (2016)
Somhegyi Katalin (2017)
Somhegyi Katalin (2017)
Albertné Joób Emese (2022)
Albertné Joób Emese (2022)

A 2010-es hivatalos állami nyilvántartások szerint a finnországi magyar népesség száma mintegy kétezer kétszáz főre tehető. Az ország összes megyéjében él magyar. A finn közvélemény előtt jelentős elismerést vívtak ki művészeink, képzőművészeink, orvosaink, kutatóink, az utóbbi időben pedig fiatal informatikusaink.

Az itt lakó magyarok zöme – mintegy százhatvan család – Egyesületünk tagja, illetve szakmai, egyházi csoportokba tömörülnek. Kevés azoknak a száma, akik sehova nem tartoznak. A tartósan itt élők számára elengedhetetlen a közösségi szerveződés, de az ideiglenes munkavállalók is szívesen bekapcsolódnak az egyesületi tevékenységbe.

Egy hivatalos közösségi szervezet megalakításának gondolata már 1992-ben felvetődött, és 1993. március 13-án meg is valósult. Egyesületünk már több évtizede hivatalosan bejegyzett formában működik, finnországi és nemzetközi kapcsolatai vannak, és a világ magyarsága is számon tartja. Működéséhez a szükséges minimális anyagiakat a fizető tagság adja, nagyobb rendezvényeinkhez pályázati úton nyerünk támogatást.

Az elmúlt évek folyamán sok fiatal magyar család érkezett Finnországba, főleg Nagy-Helsinki körzetébe. Közülük egyre többen válnak aktív tagjainkká, és tevékeny munkájukkal erősítik egyesületi életünket. Az évek során sokféle - mindenekelőtt kulturális - tevékenységet, szerveztünk. Örömmel támogattunk különféle kezdeményezéseket a magyar táncháztól kezdve a természetjáráson, és a gyermekeknek szervezett Bóbita-klubon át a cserkésztáborokig. Ezek közül ma már sokan önálló egyesületként működnek.

Alapelvként tartjuk szem előtt, hogy a külhoni magyarság megtartásának legfontosabb pillérei: a család, a magyar nyelv, valamint a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolása. Feladatunk, hogy ápoljuk a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat, támogassuk és segítsük az újonnan jövőket. Igyekszünk előmozdítani a fizető tagság és az itt élők közötti együttműködést, kapcsolatokat tartani Magyarországgal és a határon túli magyarsággal. Nemzeti ünnepeinket és jeles évfordulóinkat méltón megünnepeljük, és kapcsolatot tartunk a térség más magyar szervezeteivel, és a Finnországban működő magyar külképviseleti és finn társadalmi szervezetekkel.

Tevékenységünk fontos részét képezi a külföldi magyar egyesületekkel való együttműködés, ez elsősorban az északi és balti államok magyar egyesületeivel való szoros kulturális kapcsolattartást jelent. Tagjai vagyunk a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének is.