Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

Ráksi Lajos (2018)
Ráksi Lajos (2018)

A Hannoverben bejegyzett egyesület a Németország területén szolgáló református és evangélikus gyülekezetek és lelki-gondozói szolgálatok egyre gyarapodó ernyőszervezete. Elnöke dr. Varga Pál református lelkész, a 2 évre megválasztott elnökségnek 5 tagja van.

A Németországi Evangéliumi (Protestáns) Egyház (EKD) ösztönzésére, annak jogi és anyagi támogatását maguk mögött tudva, a németországi magyar-ajkú protestáns gyülekezetek képviselői 2012-ben úgy döntöttek, hogy sokszínű munkájukat egy egyesület védőernyője alatt fogják össze. A döntéssel a Magyar Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház is egyetértett; a Szövetség munkájához a Magyar Evangélikus Egyház, és református részről a Magyar Református Generális Konvent anyagi támogatással is hozzájárul

Az egyesület munkaadói joggal rendelkezik, Németország szerte lelkészeket és gyülekezeti munkásokat alkalmaz, akiket a kapott anyagi támogatásból finanszíroz. Az egyesületen keresztül képviseltetik a gyülekezetek érdekeiket, és koordinálják az egyházi életet az itteni magyar protestáns diaszpórában. Céljuk az, hogy hosszú távon biztosítsák Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését, a keresztyén hitben való nevelést, és a gyülekezeti tagok lelkigondozói szolgálatát magyar anyanyelvükön, Németországban.

Az Egyesületnek minden olyan németországi magyar-ajkú gyülekezet tagja lehet, amelyik a leuenbergi konkordia alapjain nyugszik. Az éves közgyűlés november végén Hannoverben kerül megrendezésre. A Németországi Szövetség tagjai a következők: Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet, Észak-Németországi Magyar Református Lelki-gondozó Szolgálat, Észak-Rajna-Vesztfália Magyar Protestáns Gyülekezetei, Mainzi Magyar Református Gyülekezet, Frankfurti Magyar Református Gyülekezet, Heidelbergi Magyar Református Gyülekezet, Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet, Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet, Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet, valamint Müncheni Magyar Református Gyülekezet.