Magyarok Kijevi Egyesülete

Bence Vivien (2018)
Bence Vivien (2018)

A Magyarok Kijevi Egyesületének (MKE) gyökere lassan három évtizedre nyúlik vissza. Az MKE – a szovjet éra utolsó éveiben 1989. december 17-én alakult meg.  Megalakulását a magyarság azon rétege kezdeményezte, mely szorosan kötődött anyanyelvéhez, nemzeti értékeihez nem hagyta azokat feledésbe veszni. Értéket kívánt őrizni és azt átadni a következő generációnak. Tagjai körét a kultúrában és intellektuális életben elismert emberek gazdagítottak, résztben Kárpátaljai gyökerekkel rendelkező magyarok. A közösség, illetve a tagok identitásának megőrzése szempontjából elsődlegesen két feladatot tartott fontosnak. Az egyik, a személyes kapcsolattartás biztosítása közösségi szinten, a másik – az anyanyelvi oktatás.

Az MKE fő célja a magyar nyelv, kultúra és nemzeti hagyományok ápolása az Ukrajnai magyarság nemzeti öntudatának megőrzése érdekében. Az egyesület jelenlegi elnöke Petneházy Gyula.

Magyarország Kormánya által sikerült 2017 őszén megnyitni a Kijevi Magyar Házat, mely otthont ad minden magyar közösségi program számára. A kezdetek óta működő vasárnapi iskolának a lélekszámát az egyesületnek sikerült növelni és kibővíteni új foglalkozásokkal. A gyerekek a magyar nyelv tanulása mellett a magyar történelmet és irodalmat is megismerhetik. A vasárnapi iskola mellett egyre népszerűbb a felnőtt magyar nyelvképzés,ez annak köszönhető, hogy az utóbbi években megnőtt a magyar nyelv presztízse az ukrán fővárosban.  

A Magyar Ház megnyitója után nem sokkal megalakult a 6 tagú „Tisza” asszonykórus. Az idei évben az asszonykórusnak már sikerült eljutni Ukrajna több régiójába, ahol népszerűsíteni tudta a magyar népdal szépségét.

Meggyőződésünk, hogy aktív cselekvés és odaadás által gyarapítani tudjuk a minőségi magyar közösségi rendezvények sorát, továbbá hozzá tudunk járulni a kijevi magyar közösség fennmaradásához.