Magyar Emberi Jogok Alapítvány/Hungarian Human Rights Foundation

Tisóczki Petra Emília (2016)
Tisóczki Petra Emília (2016)
Balogh Gábor (2017)
Balogh Gábor (2017)
Ivicsics Viktor (2018)
Ivicsics Viktor (2018)

A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation ) 1976 óta kíséri figyelemmel a magyar közösség emberi jogi helyzetét a Kárpát-medence hat országában: Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Szlovákiában és Ukrajnában.

Az Alapítvány 1989 óta a kisebbségi magyar közösségek számára nyugati támogatást szervez és közvetít, hogy társadalmi szervezeteiket újjászervezhessék, és gazdaságilag önállósíthassák magukat. Ugyanakkor támogatja azokat a pozitív kezdeményezéseket is, amelyek az évszázadokra visszanyúló értékes kulturális és oktatási tradíciók mai közegben történő visszaállítására vonatkoznak. Az Alapítvány információs központként szolgál a nyugati kormányzatok, az emberi jogi szervezetek, illetve a média és az általános közvélemény felé. Központja New Yorkban található, de irodát tart fenn Budapesten és Kolozsváron is.

Az Alapítvány az alábbi öt fő kategóriában nyújt szolgáltatásokat:

Monitoring, kutatás és elemzés: Az Alapítvány rendszeresen gyűjt, fordít, elemez és publikál a kisebbségi közösségek emberi jogi helyzetével kapcsolatos tanulmányokat és jelentéseket. Számos szakterületre kiterjedő digitalizált információs adatbázist kezel, amely a határon túli magyar sajtóorgánumoknak, oktatási intézményeknek, civil és egyházi szervezeteknek is internetes tárhelyet biztosít.

Publikációk, előadások és információs szolgáltatások: Az Alapítvány rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar közösségeket érintő aktuális fejleményekről, hírleveleket bocsát ki és könyveket jelentet meg, és a külhoni magyar közösségek vezetői számára különböző USA-beli helyszínekre észak-amerikai tanulmányutakat szervez.

Képviselet amerikai és nemzetközi fórumokon: Az Alapítvány személyesen vagy írásos beadványok útján rendszeresen részt vesz amerikai és nemzetközi, emberi jogi témákkal kapcsolatos konferenciákon és találkozókon.

A kisebbségi kultúra és civil társadalom támogatása: Az Alapítvány időszakos jótékonysági pénzgyűjtési akciókat szervez.

Emberi jogi gyakornoki és csereprogram: Az Alapítvány gyakornoki programja 1984 óta több mint hatvan , a világ különböző pontjáról származó magyar fiatalnak adott lehetőséget arra, hogy jártasságot szerezzen az emberi jogok nemzetközi védelmében. A gyakornokok 3-6 hónapot töltenek a budapesti irodában, mielőtt 6-12 hónapos időszakra kiutaznának az Alapítvány New Yorki központjába.

Az Alapítvány honlapjának címe: www.hhrf.org