Krisztus Magyar Egyháza Miami

Tamási Enikő (2016, 2017)
Tamási Enikő (2016, 2017)
Dr. Érsek Vivienn (2016)
Dr. Érsek Vivienn (2016)
Baán Friderika (2022)
Baán Friderika (2022)

Egyházunk a Dél-Floridában élő magyarok lelki és kulturális igényei szerint, 1948-ban alakult.  Hagyományos keresztyén értékeket és hitbeli igazságokat képviselünk. Szervezetünk ökumenikus jellegű: reformátusok, katolikusok, és egyéb felekezetűek közösen alkotják a tagságot. Miamiban és vonzáskörzetében a miénk az egyetlen, magyar közösséget összefogó intézmény, így megalakulásunk óta már számos egyházi és egyházat támogató, kulturális szervezet talált itt otthonra.  Az utóbbi időben “ragadt ránk” a Miami Magyar Ház elnevezés, amelyet büszkén használunk, hiszen jól kifejezi az egymással együttműködő egyházi és kulturális szervezeteket összefogását.

Az Egyház tagszervezeteként működik a Női Kör, a Vasárnapi Iskola és a Fiatalok Klubja. A Szilágyi Erzsébet Egyházsegélyező Női Kör elsősorban konyhai segítséggel járul hozzá a programok lebonyolításához.

A Miami Vasárnapi Iskola viszonylag fiatal, mindössze három éve indult, de egyre népszerűbb a környéken élő magyar családok körében. A magyar írást, olvasást valamint a népi hagyományokat játékos, készségfejlesztő feladatok segítségével tanítjuk, de a hittan is a tananyag szerves része. Nagyobb egyházi és világi ünnepeken gyermekelőadást szervezünk.

A “Jobb, Mint Otthon” Magyar Fiatalok  Klubja 2015 elején azzal a céllal jött létre, hogy összefogjuk a Miamiban és vonzáskörzetében élő magyar fiatalokat. Ez tulajdonképpen egy korábbi törekvés újjáélesztése volt, hiszen annak idején a Petőfi termet éppen azért építtettük, hogy a magyar fiatalok a közösség életében helyet kapjanak. A Klubon belül szeretnénk olyan programokat szervezni, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a fiatalabb és idősebb generációt, bevezetnék a fiatalabb generációt közösségünk életébe, és mindenki számára igényes kulturális és szórakozási lehetőséget biztosítanának.

A Kossuth Polgári Kör működéséhez – alapítása óta – az Egyház  kulturális termei adnak otthont. Az Első Magyar Egyesült Keresztyén Egyházzal és annak szervezeteivel szoros együttműködésben a Kör kulturális és társadalmi összejöveteleket rendez, ápolja, fenntartja és terjeszti a magyar nyelvet, irodalmat, művészetet, történelmet, és a hagyományokat, szokásokat. Színvonalas bálokat, koncerteket és egyéb kulturális eseményeket is szervez, amelyek bevételéből az Egyházat támogatja.