KMCSSZ- Ottawai Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat

Az Ottawai Kölcsey Ferenc Cserkész Csapat a Külföldi Magyar Cserkész Szövetséghez (KMCSSZ) tartozik. 1992-ben indult újra Ottawában a magyar cserkészéletet, és csapatunk 1996-ban lett hivatalosan önálló.

A magyar cserkész legfőbb célja emberebb embert és magyarabb magyart nevelni, miközben szolgálja az Istent és a hazát, embertársait és a magyarságot. A cserkészetben a magyarsággal kapcsolatos ismereteken és a jellemnevelésen van a hangsúly. A gyerekek játékosan megszeretik a magyar kultúrát és a hagyományokat, miközben barátokat szereznek és közelebb kerülnek a természethez is.

Ottawában a cserkészet heti 2 órás foglalkozások keretében zajlik. Ezen kívül kirándulásokkal, táborokkal és ünnepélyekkel gazdagítjuk az éves programot.

Az ottawai szervezetek (cserkészet, iskola, Magyar Ház, egyházi szervezetek) jó kapcsolatban állnak egymással és a közösség tagjai több szervezet tevékenységében is részt vesznek.

Cserkészparancsnok: Aday Jutka

E-mail cím: akaday@rogers.com