Chilei Magyar Kulturális Egyesület

Tar Krisztina (2016, 2018, 2019)
Tar Krisztina (2016, 2018, 2019)
Dobos Judit (2017)
Dobos Judit (2017)
Dr. Haskó János (2019)
Dr. Haskó János (2019)
Császár Ilma Dóra (2020)
Császár Ilma Dóra (2020)
Üregi Dávid (2024)
Üregi Dávid (2024)

Az Egyesület 1989-ben alakult. Célja, hogy minden magyart, valamint a magyarsággal együtt érző személyt felkaroljon, illetve a korábbi, már nem működő egyesületek tagjait - személyes vallási és politikai álláspontjuktól függetlenül – egyesítse. 

A Chilei Magyar Kulturális Egyesület az 1989-es fennállása óta aktívan munkálkodik azon, hogy összetartsa a Chilében élő magyar közösséget. Az idén 35 éves szervezet fő célja a magyar kultúra és a magyar nyelv megőrzése, valamint továbbadása nem csupán magyaroknak, a magyar gyökerekkel rendelkezőknek, hanem minden chileinek, akit érdekel hazánk kultúrája és együtt érez a magyarsággal. Függetlenül személyes vallási és politikai álláspontjuktól, az egyesület összeköti a diaszpóra tagjait, ezáltal hatalmas társadalmi és kulturális sokszínűséget képviselve, amely hozzájárul a magyar identitás megőrzéséhez és erősítéséhez.

Szorosan együttműködik a többi, Chilében található magyar csoporttal, illetve Magyarország Nagykövetségével Santiagoban. Közösen szerveznek programokat minden évben a nagyobb és fontosabb nemzeti ünnepek alkalmával, amikor a kicsi, de annál aktívabb közösség találkozik és együtt ünnepel. Például megkoszorúzzák a magyar emlékművet az 1956-as forradalomra emlékezve, vagy családi napot tartanak március 15-én.

Az egyesület kiemelkedő szerepet vállal a magyar közösség képviseletében, illetve segíti azokat, akik szeretnének magyarul tanulni, így nyelvórákat szerveznek több szinten, a kezdőtől a haladóig. Ezek az órák már több, mint 10 éve elérhetők és rengeteg embernek segítettek a magyar nyelv elsajátításában. Chile sajátos földrajzi adottságai és a hatalmas távolságok miatt online is van lehetőség bekapcsolódni a magyarórákba, melyeknek fontos célja, hogy segítse a magyar identitás és kultúra átadását a következő generációk számára.

2021 óta a nagykövetséggel való sikeres együttműködés eredményeként a Pannónia Magyar Ház fenntartása is a feladatkört gazdagítja. Ezt a feladatot két másik magyar szervezettel, a Duna Magyar Művészeti és Folklór Egyesülettel, illetve a Chilei-Magyar Kereskedelmi Kamarával közösen látja el. Ebben a nemrégiben felújított közösségi térben helyet kap egy könyvtárszoba, valamint egy kisebb rendezvények megtartására is alkalmas terem. A helyi diaszpóra közösség aktívan használja a lehetőséget és rendszeresen találkozik itt.

Negyedévente kiadják az „Értesítőt”, amely fontos információkat közöl a diaszpóra életéről, beleértve születéseket, elhalálozásokat, hazai látogatásokat és utazásokat. Emellett verseket és leírásokat is közölnek, így segítve a közösség tagjait abban, hogy kapcsolatban maradjanak egymással és az anyaországgal.

Az egyesület folyamatosan bővül új tagokkal, akik aktívan részt vesznek az éves programokban és a nyelvtanfolyamon. Mindenkit szeretettel várnak, aki érdeklődik a magyar kultúra iránt és szeretné aktívan támogatni a chilei magyar közösséget.

Az egyesület tagja a LAMOSZSZ-nak (Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége), mely a kontinens magyar szervezeteit tömöríti magába.

Igazgatósági tagok:

Zahorán Ákos – elnök (+ LAMOSZSZ igazgatósági tag- kincstárnok)

Eduardo Contreras Darvas – kincstárnok

Tar Krisztina – titkár