Bécsi Magyar Iskolaegyesület

Bodó Tímea Emese (2018, 2019)
Bodó Tímea Emese (2018, 2019)
dr. Boros Nóra (2022)
dr. Boros Nóra (2022)
Kőrösiné Forgó Ilona (2022)
Kőrösiné Forgó Ilona (2022)
Kőrösiné Forgó Ilona (2023)
Kőrösiné Forgó Ilona (2023)

Az egyesület egy közhasznú szervezet. Hosszú évtizedek óta tartó működésének célja az Ausztriában élő magyarok anyanyelvi képzése, kulturális identitásuk megőrzése, valamint a magyar népszokások ápolása.

Az Iskolaegyesület székhelye a bécsi magyar kulturális intézetben, a Collegium Hungaricumban található, tevékenységének főbb területei: honismereti oktatás magyar anyanyelvű gyermekek számára, zeneoktatás Kodály- módszerrel, iskolaújság kiadása, magyar anyanyelvi szaktábor szervezése, magyar- német kétnyelvű óvodai nevelés, nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, tanártovábbképzés és nemzetközi projektek koordinációja. 2003 szeptembere óta a Bécsi Magyar Iskolaegyesület szervezésében működik a magyar anyanyelvű gyermekek anyanyelvi oktatása.

Sokéves szervező tevékenységének köszönhetően jött létre egy jelentős közép-európai projekt, melynek keretén belül magyar, cseh, szlovák és osztrák gyermekek látogathatják ugyanazt az óvodát. Az öt csoportos óvodában a magyar csoportot magyar anyanyelvű óvodapedagógus vezeti és a 2008/2009-es tanévtől önálló csoportként működik.

A magyar anyanyelvű diákok magyar nyelvi és honismereti oktatása elsőtől tizedik osztályig hétfő délutánonként zajlik. Az órákon a diákok a magyar nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, megtanulják az ABC-t és a fontosabb nyelvtani szabályokat is. Céljuk, hogy a diákok értsék és szeressék anyanyelvüket, ismerjék a magyar irodalmat, olyan szóbeli és írásbeli nyelvi kompetenciára tegyenek szert, ami képessé teszi őket a magyar nyelvet felnőtt korukban a munkájuk során is használni. Segítséget nyújtanak azoknak a gyerekeknek is, akik később Magyarországon folytatják tanulmányaikat.

Honlapukon (https://ungarischlernen.at/news/4/fooldal) vagy Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/ungarischer.schulverein) bővebb információ is található róluk.