Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola

Tóth-Kainráth Noémi (2017, 2018)
Tóth-Kainráth Noémi (2017, 2018)

A Baden-Wüttembergi Konzuli Magyar Iskola a 2015/16-os tanévben kezdte meg működését. Az első tanévben a gazdasági ügyek intézését a Müncheni Magyar Intézet végezte. 2016 nyarán megalakult a Magyar Tanárok Képzési és Nevelési Egyesülete és a 2016/17-es tanévtől az Intézettől átvette a gazdasági ügyek intézését.

Az új egyesület az iskolai tanítás mellett tanórán kívüli tevékenységeket is szervez a tanulók számára. Stuttgartban színjátszó csoportot működtetünk, Ludwigsburgban pedig hagyományőrző néptánccsoportot. A tanárokat továbbképzésekkel, taneszközökkel igyekszünk támogatni.

Iskolánk jelenleg öt városban, működik: Stuttgartban, Ludwigsburgban, Wellendingenben, Tübingenben és Ulmban.

A 2016/17-es tanévben havi két alkalommal megközelítőleg kétszázharminc gyermek anyanyelvi oktatását biztosítottuk. Néhány helyszínen a szülők kérésére már az óvódás korú testvéreket is tudjuk fogadni. Az iskola célja, hogy a tanulók az iskolából kikerülve helyesen tudjanak magyarul írni és olvasni, az általános műveltséget magyar nyelven is elsajátítsák, megszeressék a magyar hagyományokat, kultúrát és megőrizzék magyar identitásukat. Emellett, amennyiben szeretnének magyar nyelvvizsgát tenni, az iskola erre is felkészíti őket.

A jövőben szeretnék a családok számára több olyan közösségformáló rendezvényt szervezni, amely erősíti bennük a magyarsághoz való tartozás érzését és hozzájárul ahhoz, hogy a hagyományokat megőrizzék.

Szeretnénk más országok magyar iskoláival is felvenni a kapcsolatot, hogy diákjaink egyre szélesebb baráti körben gyakorolhassák a magyar nyelvet.