Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyház

Nyakas Gergő (2017, 2019)
Nyakas Gergő (2017, 2019)
Orbán Johanna (2020)
Orbán Johanna (2020)
Kolozs Eszter (2023)
Kolozs Eszter (2023)
Linczényi Laura (2023)
Linczényi Laura (2023)
Nyakas Máté (2024)
Nyakas Máté (2024)

Az 1,3 millió lakost számláló Adelaide-ben 1949 óta létezik a magyar református gyülekezet, amely egy lelki otthon szerepét kívánja betölteni a hazájuktól messzire sodort magyar keresztyéneknek.

A II. világháborút követően jelentős számú magyar ember rekedt különböző nyugat-európai táborokban, ahonnan lehetőségük nyílt elhagyni a kontinenst. Így került sok magyar az ausztrál kontinensre is 1949−50-ben. A másik jelentős magyar menekülthullám az 1956-os forradalom után érte el Ausztráliát, ahol már egy bizonyos fokig megszervezett magyar közösségi életbe kapcsolódhattak be. Majd az 1980-as évek bevándorlóival egészült ki az immár harmincéves ausztrál múlttal rendelkező magyar közösség.

A letelepedéssel egyidejűen már a kora kezdeteknél fontosnak tartja az itt letelepült magyarság, hogy gyülekezeti közösségben, anyanyelvén gyakorolja vallását. Az adelaide-i magyar református gyülekezeti élet 1950-ben veszi kezdetét Dr. Antal Ferenc erdélyi származású, de Melbourne-ben szolgáló református lelkész kezdeményezése és Somogyi László adelaide-i gondnok munkássága eredményeként száz alapító taggal. Az első istentiszteletre 1950. október 15-én került sor Adelaide Woodville nevű külvárosában, az ottani presbiteriánus templomban. Később ez a gyülekezet a magyar evangélikus testvérek bevonásával és szolgálatával 1968-tól Magyar Református és Evangélikus Egyház név alatt működik 2000-ig, majd 2000-től újra a Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyház elnevezést kapja. Ennek ellenére ma is vannak evangélikus hívek a gyülekezet tagjai között.

A gyülekezet arculata jelentősen átalakult az elmúlt évtized leforgása alatt, s a folyamat napjainkban is zajlik.  A régi tagok eltávozásával apad a közösség, ugyanakkor új emberek jelennek meg. Többen közülük az elmúlt években vándoroltak ki Magyarországról. A gyülekezet nem támogatja a magyar kivándorlást, azonban keresztyén kötelességének tartja az újonnan érkezők támogatását a beilleszkedés folyamatában.

A gyülekezeti szolgálatok tekintetében a következők emelendők ki:

  • magyar nyelvű istentisztelet minden vasárnap de. 11-től, utána szeretetvendégség
  • vasárnapi iskola
  • bibliaóra heti rendszerességgel
  • egyházi és kulturális rendezvények
  • családlátogatások
  • beteglátogatások
  • a gyülekezeti tagok rendelkezésére álló egyházi könyvtár
  • lelkigondozás
  • kallódó lelkek megkeresésére irányuló misszió
  • új bevándorlók felkarolása

Az Adelaide-i Magyar Református Egyház az egyik bástyája a magyarságnak. Ezt szinte már természetesnek veszik Reményik Sándor Templom és iskola c. versének hatása nyomán, mely itt hatványozottan igaz, hiszen a magyar iskolának, a magyar néptánccsoportnak, a magyar cserkészetnek mind a templom közösségi terme ad helyet.