Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége, hétvégi magyar iskola

Buenos Airesben több mint 50 éve működik hétvégi magyar iskola, jelenleg öt korcsoportban több mint 60 tanulója van. Az iskola eddig több mint 500 tanulója közül 150-en tettek magyarságismereti (érettségi) vizsgát egy vagy több tantárgyból. Az általában heti háromórás foglalkozásokon az óvodai csoportok elsősorban dalokat, mondókákat, verseket tanulnak, az alapszintű és középiskolai csoportok órarendje a cserkész foglalkoztatással összhangban készül. 

A felnőtt csoportot a magyarul nem beszélő szülők számára indítottunk, ennek célja a magyar nyelv és kultúra elsajátítása. A tizenöt személyből álló tanári kar legtöbb tagja Magyarországon kívül született, iskolánk volt diákja. Hajtóerejük a magyarság és a gyerekek szeretete. Az évek folyamán különböző módon, például történelmi események megelevenítésével, színdarabok előadásával emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről és közös karácsonyi ünnepélyt is tartunk.

Már több mint három évtizede a karácsonyi ünnepélyen osztjuk ki azt a naptárt, amit évente más témakörben készítenek el az iskola művészi tehetséggel rendelkező tagjai. Színházunkban az októberi ünnepélyen kívül többször vígjátékot is előadunk, amelynek előkészítése fiataljaink számára természetesen érdekes és vonzó, de az argentínai magyar társadalom számára is felüdítő szórakozást nyújt. A Kör keretében több mint 15 éve működő négyszólamú kórus, a Coral Hungária, a szülők, tanárok, öregdiákok és barátok köréből indult.

Az oktatási feladatokon túl intézményünk ösztöndíj programokat is szervez a sikeres diákok számára, illetve magyar-argentin csereprogramokban vesz részt.  A programok célja, hogy a fiatalok személyesen is megismerjék azt az országot, amelynek kultúráját hosszú évek során, nagy kitartással sajátítottak el, és maradandó élményt nyújtson a kultúra szélesebb terén, a nyelvgyakorlásban és segítsen személyes, rokoni és baráti kapcsolatokat kialakítani.