Két év ösztöndíjasként Stuttgartban

/ Nagy-Portik Katalin /
nagy.portik.katalin képe

Visszagondolva a napra, mikor elolvastam a pályázatom pozitív elbírálásának értesítését, egyszerre öntött el a hála és az izgalom. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy lehetőséget kapok 9 hónapon keresztül segíteni a stuttgarti magyar közösségi élet szervezését, és ezzel párhuzamosan egy enyhe izgatottság is átfutott rajtam, hiszen tudatosult bennem, hogy úgy indulok neki a nagyvilágnak egyedül, hogy senkit sem ismerek ott ahová menni fogok.
Azóta már kétszer is letelt a 9 hónapos program. Azt mondhatom, hogy rengeteg jó embert ismerhettem meg ez idő alatt. Nagyon sok szép és eredményes programot tudhatunk magunk mögött a fogadószervezeteimmel.

Az Erdélyi Világszövetségnél (EVSZ) részt vettem mindenféle adminisztrációs feladatban. Minden rendezvény, program szervezésében és lebonyolításában szerepet vállaltam, és aktív tagja lettem a Stuttgarti Amatőr Színjátszó Körnek is. A csatolt kis videó hivatott összefoglalni az EVSZ-nél megvalósított főbb eseményeket, melyeknek megvalósulásához hozzájárult a Kőrösi Csoma Sándor Program elsősorban az én munkám által, de több olyan rendezvényünk is volt, amikor igazi összefogásként minden stuttgarti ösztöndíjas beletette energiáját a programunk színvonalának emelésébe.

Második fogadószervezetemnél, a Konzuli Magyar Iskolánál néhányszor óvodai foglalkozásokon, vagy magyar órákon helyettesítettem a pedagógusokat. Itt is segítettem adminisztrációs feladatok ellátásában, mindemellett pedig a második évben az iskola weboldalának tartalommal való feltöltése vált fő feladatommá.

Köszönöm a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságnak a lehetőséget, hogy részese lehettem és legjobb tudásom által hozzá tehettem a stuttgarti, igazán aktív magyar élet szervezéséhez.

Két év ösztöndíjasként Stuttgartban